Kartläggning i förskoleklass

Kartläggning i förskoleklass

- Lustfyllt, stressfritt och effektivt med hjälp av stationsarbete

Lär er att

  • Genomföra kartläggningen i den ordinarie undervisningen på ett tidseffektivt arbetssätt
  • Använda en modell för stationsarbete som är lustfyllt och skapar arbetsro
  • Differentiera din undervisning efter kartläggningen

Lär er hur ni kan kartlägga i lugn och ro

Håller ni fortfarande på och testar er fram för att hitta ett rimligt och mer effektivt sätt att arbeta med kartläggningen? Visst kan det kännas svårt att ”hinna med”? Den här fortbildningen lär er en modell för hur ni kan genomföra kartläggningen i lugn och ro i den ordinarie undervisningen. Den låter eleverna möta en lustfylld undervisning som ger arbetsro samtidigt som lärarna får den kunskap de behöver om sina elevers behov.

Fortbildningen leder er igenom alla moment från förberedelse av kartläggningen till differentiering av undervisningen efter analyserat resultat.

Så blir kartläggningen en naturlig del av undervisningen

Genom att använda stationsarbete försvinner stressen och stöket. Lärare och elever får arbetsro att göra uppgifterna som kartläggningen kräver. Ni får lära er hur ni organiserar stationsarbetet och vad ni bör ha med er i planeringen inför varje moment. Ska man göra i hel- eller halvklass? Vad ska hända vid de olika stationerna och vad gör de elever som inte kartläggs vid sin station? Denna arbetsgång ser likadan oavsett om ni ska kartlägga med Hitta språket eller Hitta matematiken men under fortbildningen fördjupar vi oss extra i Hitta språket.

Fortbildningen visar i film och många praktiska moment hur kartläggningen går till och hur det känns hur det är att vara elev i detta upplägg.

Hur dokumenterar och fångar vi upp elevernas behov under kartläggningarna?

I kartläggningen får vi se var alla elever befinner sig och det är viktigt att vi ser och dokumenterar på ett sätt som gör att vi också kan göra rätt i nästkommande steg: analysen. Stationsarbetet möjliggör för oss att lära känna några få elever åt gången. Att succesivt introducera kartläggningarna gynnar elever som kanske vid en traditionell kartläggning hade fallit igenom resultatmässigt på vissa delar i en stökigare och mer stressad situation. Lär er mer om hur ni samlar information om era elevers behov under kartläggningen.

Hur differentierar vi undervisning utifrån kartläggningsresultaten?

När kartläggningen är genomförd används resultaten för att planera den fortsatta undervisningen, både på grupp- och individnivå. Undervisningen ska både anpassas och utmanas så att alla ges möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar. Att möta varje enskild elev är en utmaning för alla lärare, men genom att organisera verksamheten i stationer kan man differentiera undervisningen och på så sätt främja elevernas kunskapsutveckling. Lär er hur ni går tillväga för att planera en differentierad undervisning.

Målgrupp

Lärare i förskoleklass.

Vår pedagogiska idé

För att svara på en fråga behöver vi tänka och vi behöver tänka för att lära oss

Därför är det här med frågor extra spännande. Våra fortbildningar tar sin utgångspunkt i de tre klassiska frågorna vad, varför och hur? Som grund har vi våra styrdokument och aktuell forskning men det är först när vi omsätter den kunskapen i en användbar praktik som det gör skillnad. Det är här våra fortbildare kommer in med sin erfarenhet och det grundläggande målet är att våra kurser ska besvara frågan Hur gör vi för att få det att fungera i praktiken?

Fortbildningen varvar teoripass med reflektioner och gruppövningar. Deltagarna har möjlighet att ställa frågor och få svar. Ni kommer att få en mängd tips, idéer och inspiration att prova på nya arbetssätt. Vi vill att ni ska kunna använda era nya kunskaper redan dagen efter fortbildningen och att det ni lär er kommer att göra skillnad för er undervisning och era elever.

Nyfiken?

Klicka på knappen!

Till kursprogrammet

Ett alternativ till uppdragsfortbildning är att gå en av våra öppna kurser.
Till kursprogrammet >>

Kontakta mig

Jag hjälper dig gärna med dina frågor om uppdragsfortbildning.

Fortbildningsrådgivare

Evert Norberg Karkulahti