Kurser för vux- och sfi-lärare

Lärarledda och interaktiva kurser - i liten grupp
Välj kurs när du vill fortbildas i mindre grupp, max 30 personer. Erfarna kursledare föreläser, inspirerar och utmanar dig. Du får ny kunskap och svar på dina frågor samt möjlighet att diskutera och utbyta erfarenheter med kollegor från andra arbetsplatser. Det gäller oavsett om du väljer att träffa oss på plats eller digitalt.
Alltid lärarlett - alltid interaktivt.

OBS! Fram till och med april så erbjuder vi endast digitala kurser på grund av smittläget.
Vi följer givetvis Folkhälsomyndighetens rekommendationer.
Du kan avboka platsen utan kostnad fram till 1 månad innan och blir du sjuk eller får förhinder strax innan går det bra att överlåta platsen till en kollega. 

Våra ledarskapskurser hittar du här>>

Målgrupp
Vux, sfi, folkhögskola

Bedömning och återkoppling på distans

– kvalitet, effektivitet och rättssäkerhet i vuxenutbildningen
 • Följa elevernas kunskapsutveckling digitalt
 • Variera bedömningssituationerna
 • Använda strategier för formativ bedömning som passar distansundervisningen
 • Forma undervisning och bedömningssituationer som försvårar fusk
DIGITAL KURS
Målgrupp
Lärare, studiehandledare, specialpedagoger inom vuxenutbildning och folkhögskola

Undervisa vuxna med NPF

– hur gör vi undervisningen tydlig, tillgänglig och anpassad?
 • Anpassa den fysiska och digitala undervisningen
 • Skapa en tillgänglig lärmiljö för vuxna elever
 • Examinera och bedöma med anpassningar på ett rättssäkert sätt
 • Använda tydliggörande pedagogik i undervisningen
DIGITAL KURS
Målgrupp
Sfi, komvux, gymnasium och folkhögskola

Distansundervisning

– rättssäkerhet, likvärdighet och digital didaktik
 • Skapa tydliga strukturer som stöttar elevens lärande 
 • Skapa en kunskapsutvecklande undervisning där eleverna äger sitt eget lärande
 • Använda strategier för formativ bedömning som passar distansundervisningen
Målgrupp
Sfi, SVA på komvux, gymnasium och folkhögskola

Språkundervisning på distans

– digital didaktik som stärker lärandet
 • Skapa tydliga strukturer för en språkinlärningsprocess 
 • Skapa en språk- och kunskapsutvecklande undervisning där eleverna äger sitt eget lärande
 • Använda strategier för formativ bedömning som passar språkutveckling på distans
Målgrupp
Arbetslagsledare

Arbetslagsledarutbildning

- som sätter det pedagogiska ledarskapet i fokus
 • Leda och kommunicera för att skapa en fungerande grupp
 • Hjälpa arbetslaget att arbeta effektivt och målinriktat
 • Leda lärande möten kring vardagen, uppdraget och undervisningen
 • Fungera som processledare
DIGITAL KURS
Målgrupp
Sfi-lärare, skolledare, lärare i språkintroduktion, modersmålslärare

Grundläggande litteracitetsundervisning i sfi

– språkutvecklande arbetssätt för A-D
 • Undervisa i grundläggande läs- och skrivinlärning med vuxenrelevant innehåll
 • Skapa språkutvecklande och kognitivt utmanande uppgifter
 • Använda material som kombinerar text, bild, animationer och ljud
DIGITAL KURS
Målgrupp
Sfi-lärare, skolledare

Individanpassad sfi-undervisning

– vuxenpedagogisk metodik i heterogena grupper
 • Skapa en flexibel vuxenanpassad undervisning
 • Variera och anpassa stöttning
 • Planera undervisningen utifrån ett resursperspektiv
DIGITAL KURS
Målgrupp
Lärare, elevassistenter och specialpedagoger i sfi och vux

Mindset, grit och jävlar anamma

– så stöttar och utvecklar vi elevernas inre driv
 • Motivera eleverna att öva och träna när de möter motgångar
 • Hjälpa eleverna till ett dynamiskt mindset
 • Stötta eller bryta elevens mönster för ökat lärande
DIGITAL KURS

Kontakta oss

Vi hjälper dig gärna med dina frågor om kurs.

Kursadministratör

Anna Ljungdahl