Kurser för vux- och sfi-lärare

Kurser i Stockholm, Göteborg och Malmö

Välkommen till våra heldagskurser för lärare och skolledare. Anmäl dig själv eller hela ditt arbetslag. Här träffar du och byter erfarenheter med deltagare från olika delar av landet. 

Vi tar emot max 30 deltagare per kurs. Anmälan bör ske senast fyra veckor innan kursstart. I mån av plats kan vi ta emot senare anmälningar.

Målgrupp
Skolledare

Spirado

– ledarskapskurser för skolledare
Vi har samlat alla våra ledarskapskurser på ett och samma ställe under samlingsnamnet Spirado. Namnet är sprunget ur tanken om att växa och göra. Små grupper, teori, övningar, reflektion och erfarenhetsutbyte – under ledning av våra välmeriterade kursledare.
Målgrupp
Arbetslagsledare i komvux och sfi

Arbetslagsledarutbildning

- som sätter det pedagogiska ledarskapet i fokus

Välkommen till Sveriges populäraste arbetslagsledarutbildning. En tredagarskurs som vänder sig till arbetslagsledare i alla skolformer.

 • Få med alla dina kollegor på tåget
 • Stärk din identitet och ditt mandat som ledare i arbetslaget
 • Få kunskap om hur en grupp fungerar och utvecklas
Göteborg | Malmö | Stockholm
Målgrupp
Arbetslagsledare som tidigare har gått fortbildningen Arbetslagsledarutbildning

Arbetslagsledarutbildning steg 2

- påbyggnadsdag med fokus på att leda genom motstånd (dag 4)

Välkommen till en påbyggnadsdag med fokus på att leda genom motstånd. Kursen vänder sig till arbetslagsledare som tidigare har gått fortbildningen Arbetslagsledarutbildning.

 • Bli tryggare i din roll att leda andra pedagoger
 • Få metoder som ökar din gruppdeltagares delaktighet
 • Lär dig förstå varför motstånd uppstår i arbetslaget
Stockholm
Målgrupp
Sfi-lärare, skolledare

Betygsverkstad sfi

– träning i att sätta rättssäkra kursbetyg

Välkommen till en praktiskt inriktad kurs där du lär dig planera undervisning och sätta betyg som ger rättssäkerhet och likvärdighet.

 • Hjälp eleven till ett högre betyg
 • Så kan du se på kvalitet i samband med språklig kompetens
 • Öva på fiktiva elevfall
Målgrupp
Sfi-lärare, skolledare

Digitala resurser i sfi

– läsförståelse med hjälp av digitala verktyg

Välkommen till en kurs som ger dig praktisk kunskap om hur du förstärker din sfi-undervisning med enkla digitala verktyg.

 • Våga testa olika digitala vägar att stärka din undervisning
 • Skapa ett flippat klassrum med hjälp av digitala resurser
 • Få med dig enkla digitala verktyg som hjälper dig skapa en flexibel undervisning
Stockholm
Målgrupp
Sfi-lärare, modersmålslärare, skolledare

Genrepedagogik i sfi-undervisningen

- verktyg som stärker din undervisning och elevernas skrivutveckling

Välkommen till en kurs som ger dig grundläggande kunskap om hur du undervisar utifrån genrepedagogik och med hjälp av cirkelmodellen.

 • Så blir genrepedagogiken en röd tråd genom utbildningen
 • Stärk elevernas lärande med cirkelmodellen
 • Lär dig mer om individanpassad stöttning och formativ återkoppling
Göteborg | Malmö | Stockholm
Målgrupp
Sfi-lärare, skolledare, lärare i språkintroduktion, modersmålslärare

Grundläggande litteracitetsundervisning i sfi

– praktiska exempel på språkutvecklande arbetssätt för A-D

Välkommen till en praktiskt inriktad kurs med fokus på HUR du undervisar elever som är i behov av grundläggande litteracitetsundervisning.

 • Få handfasta tips på hur du väljer och arbetar med vuxenrelevant innehåll
 • Bra ingång till Skolverkets stödmaterial
 • Få konkreta exempel på hur du kan utveckla elevernas muntliga och skriftliga färdigheter

Stockholm
Målgrupp
Lärare komvux

Mindset, grit och jävlar anamma

– så stöttar och utvecklar vi elevernas inre driv

Välkommen till en kurs för lärare inom komvux som vill lära sig om hur vi får våra elever att se på sin förmåga som något förändringsbart och hur vi motiverar dem att öva och träna.

 • Ta del av den senaste motivationsforskningen
 • Omsätt forskningsresultaten om motivation till ditt lärandeuppdrag i vardagen
 • Få dina elever att se på sina egna förmågor med nya ögon
Göteborg | Malmö | Stockholm
Målgrupp
Lärare, specialpedagoger och skolledare på komvux

Hjärnsmart undervisning

– bli en lärare i hjärnans tjänst

Välkommen till en kurs för lärare som vill skapa hjärnsmart undervisning.

 • Använd hormonerna till er fördel i undervisningen
 • Hjälp hjärnan att trampa upp kunskapsstigarna
 • Stärk lärandet genom att utveckla långtidsminnet
Göteborg | Malmö | Stockholm

Kontakta oss

Vi hjälper dig gärna med dina frågor om kurs.

Kursadministratör

Mattias Olsson