Kurser för vux- och sfi-lärare

Kurser i Stockholm, Göteborg och Malmö

Välkommen till våra heldagskurser för lärare och skolledare. Anmäl dig själv eller hela ditt arbetslag. Här träffar du och byter erfarenheter med deltagare från olika delar av landet. 

Vi tar emot max 30 deltagare per kurs. Anmälan bör ske senast fyra veckor innan kursstart. I mån av plats kan vi ta emot senare anmälningar.

Målgrupp
Arbetslagsledare i komvux och sfi

Arbetslagsledarutbildning

- som sätter det pedagogiska ledarskapet i fokus

Istället för att vara upptagen av frågan hur du ska hinna med uppdraget som arbetslagsledare behöver du erövra redskap för att möjliggöra att arbetslaget gemensamt tar ansvar för det pedagogiska utvecklingsarbetet. Arbetslaget ska vara navet i skolutvecklingen och den lärande reflektionen ska vara navet i arbetslagets väg framåt.

Göteborg | Malmö | Stockholm
Målgrupp
Arbetslagsledare som tidigare har gått fortbildningen Arbetslagsledarutbildning

Arbetslagsledarutbildning steg 2

- påbyggnadsdag med fokus på att leda genom motstånd (dag 4)

Välkommen till en påbyggnadsdag med fokus på att leda genom motstånd. Kursen vänder sig till arbetslagsledare som tidigare har gått fortbildningen Arbetslagsledarutbildning.

Stockholm
Målgrupp
Sfi-lärare, skolledare, lärare i språkintroduktion

Att alfabetisera vuxna eller unga vuxna

– ett möte mellan den icke-läskunniga och läskunniga världen

Hur ökar vi vår förståelse för elevernas omvärldsbild och skaffar kunskap om vad som är framgångsrik undervisning för elever som saknar skolbakgrund? Lär mer om alfabetisering och få konkreta tips och råd hur man undervisar elever med kort eller ingen skolbakgrund.

Stockholm
Målgrupp
Sfi-lärare, skolledare

Betygsverkstad sfi

– träning i att sätta rättssäkra kursbetyg

Många lärare sliter hårt med betygssättningen vid avslutad kurs eftersom de känner sig osäkra på vad som gäller. Eftersom planeringen av kursen för varje sfi-elev är individuell och bottnar i elevens individuella studieplan, sätts betyg vid olika tillfällen för olika elever. Med träning i att sätta korrekta betyg kan lärare både fullfölja sitt uppdrag om likvärdighet och samtidigt bli bättre på att planera sin undervisning. Vi blir bättre lärare helt enkelt. 

Stockholm
Målgrupp
Sfi-lärare, skolledare

Digitala resurser i sfi

– läsförståelse med hjälp av digitala verktyg

Det är inte lätt att hänga med i den digitala utvecklingen och dessutom hitta tid för att både ta till sig alla digitala verktyg och därutöver utgå ifrån pedagogiska idéer för att utveckla lärprocesser. Den här fortbildningen ger dig inspiration och redskap för att med utgångspunkt i vardagslivets domäner implementera digitala resurser samt skapa och tillgängliggöra webbaserat material som bidrar till att utveckla elevernas läsförståelseförmåga.

Malmö | Stockholm
Målgrupp
Sfi-lärare, skolledare

Formativ verkstad för sfi

– träning i Dylan Wiliams formativa verktygslåda

Många sfi-lärare har tagit till sig teorin bakom formativa undervisningsstrategier men upplever ändå att det är svårt att omsätta dem i sin egen undervisningspraktik. Vilka verktyg och resurser finns då i den formativa verktygslådan och hur använder vi dem i sfi-undervisningen?

Stockholm
Målgrupp
Sfi-lärare, skolledare

Framgångsrik undervisning i sfi

– att utveckla elevernas språk på bästa möjliga sätt

Vad är framgångsrikt lärande för vuxna elever? Hur kan lärare stötta vuxna elever så att de fortsätter utvecklas i sin språkinlärning på sfi och vuxenutbildning? Med de frågorna som utgångspunkt får du i den här kursen lära hur du ger elever strategier för hur man utvecklas skriftligt, muntligt och i läsförståelse samt hur du utvecklar din undervisning för att lyckas. 

Målgrupp
Lärare komvux

Mindset, grit och jävlar anamma

– så stöttar och utvecklar vi elevernas inre driv

Redan för ett par år sedan visade en OECD-rapport att elever i den svenska skolan lättare ger upp när de möter motstånd och motgångar jämfört med elever i andra europeiska länder. Tack vare forskning om mindset och grit har vi nu bättre förutsättningar att stötta elevers lärande och utveckling för att motverka detta.

Stockholm | Malmö | Göteborg

Kontakta oss

Vi hjälper dig gärna med dina frågor om kurs.

Kursadministratör

Mattias Olsson