Kurser för vux- och sfi-lärare

Kurser i Stockholm, Göteborg och Malmö

Välkommen till våra heldagskurser för lärare och skolledare. Anmäl dig själv eller hela ditt arbetslag. Här träffar du och byter erfarenheter med deltagare från olika delar av landet. 

Vi tar emot max 30 deltagare per kurs. Anmälan bör ske senast fyra veckor innan kursstart. I mån av plats kan vi ta emot senare anmälningar.

Målgrupp
Sfi-lärare, skolledare. Fortbildningen har flera gemensamma moment med kursen Grundläggande litteracitetsundervisning.

Digitala resurser i sfi

– läsförståelse med hjälp av digitala verktyg

Kursen lär er att:

 • Använda digitala resurser för elevernas läsutveckling
 • Arbeta med läsförståelse och ordkunskap genom text, bild, video och ljud
 • Utveckla er undervisning kring digital litteracitet
Stockholm
Målgrupp
Lärare, specialpedagoger, speciallärare, skolledare i grundskola, gymnasiet och vuxenutbildningen

Extra anpassningar och särskilt stöd

– rätt insats till rätt elev

Kursen lär er att:

 • Arbeta systematiskt runt elevers behov
 • Utreda elevens behov på skol,- grupp- och individnivå
 • Hitta rätt insatser för rätt behov
Stockholm
Målgrupp
Sfi-lärare, modersmålslärare, skolledare

Genrepedagogik i sfi-undervisningen

- stärk elevernas skrivutveckling

Kursen lär er att:

 • Skapa undervisningen med fast struktur och igenkänning
 • Kombinera cirkelmodellen med olika digitala resurser
 • Förena genrepedagogiken med formativa arbetssätt
Stockholm
Målgrupp
Sfi-lärare, skolledare, lärare i språkintroduktion, modersmålslärare

Grundläggande litteracitetsundervisning i sfi

– språkutvecklande arbetssätt för A-D

Kursen lär er att:

 • Undervisa i grundläggande läs- och skrivinlärning med vuxenrelevant innehåll
 • Skapa språkutvecklande och kognitivt utmanande uppgifter
 • Använda material som kombinerar text, bild, animationer och ljud
Stockholm
Målgrupp
Lärare, elevassistenter, specialpedagoger och skolledare på komvux

Hjärnan och ett smartare lärande (fd Hjärnsmart)

– hjärnans krav på pedagogiken

Kursen lär er att:

 • Hjälpa era elever till bättre koncentration
 • Bygga upp inlärningssituationer som bekräftar, engagerar och berör eleverna
 • Utveckla långtidsminnet för att stärka lärandet
Göteborg | Malmö | Stockholm
Målgrupp
Sfi-lärare, skolledare

Individanpassad sfi-undervisning

– vuxenpedagogisk metodik i heterogena grupper

Kursen lär er att: 

 • Skapa en flexibel vuxenanpassad undervisning
 • Variera och anpassa stöttning
 • Planera undervisningen utifrån ett resursperspektiv
Göteborg | Malmö | Stockholm
Målgrupp
Lärare, elevassistenter och specialpedagoger i sfi och vux

Mindset, grit och jävlar anamma

– så stöttar och utvecklar vi elevernas inre driv

Kursen lär er att:

 • Motivera eleverna att öva och träna när de möter motgångar
 • Hjälpa eleverna till ett dynamiskt mindset
 • Stötta eller bryta elevens mönster för ökat lärande
Göteborg | Malmö | Stockholm
Målgrupp
Arbetslagsledare i alla skolformer

Arbetslagsledarutbildning

– som sätter det pedagogiska ledarskapet i fokus

Kursen lär er att:

 • Leda och kommunicera för att skapa en fungerande grupp
 • Hjälpa arbetslaget att arbeta effektivt och målinriktat
 • Leda lärande möten kring vardagen, uppdraget och undervisningen
 • Fungera som processledare 
Göteborg | Falun | Malmö | Stockholm
Målgrupp
Arbetslagsledare som tidigare har gått fortbildningen Arbetslagsledarutbildning

Leda i motstånd och bristande samspel

- arbetslagsledarutbildning påbyggnadskurs
Under den här kursdagen kommer du åter igen bli stärkt i din roll som ledare för andra pedagoger. Vi vill även utmana dig i ditt ledarskap, både genom reflektion och genom hands on-övningar så att du växer som den resurs du är i organisationen. Gemensamt tar vi tillvara på erfarenheter, övar mer på ledarskap och stöttar dig att spänna bågen i den situation där du befinner dig.

 • Hur förstärker vi samspel och samarbete i gruppen?
 • Motstånd i handling eller attityd – hur gör vi då
 • Hur hanterar vi konflikter som uppstår?

 

Göteborg | Malmö | Stockholm
Målgrupp
Arbetslagsledare som tidigare har gått fortbildningen Arbetslagsledarutbildning

Coachande verktyg och förhållningssätt som ökar delaktigheten

- arbetslagsledarutbildning påbyggnadskurs

Under den här kursdagen kommer du åter igen bli stärkt i din roll som ledare för andra pedagoger. Vi vill även utmana dig i ditt ledarskap, både genom reflektion och genom hands on-övningar så att du växer som den resurs du är i organisationen. Gemensamt tar vi tillvara på erfarenheter, övar mer på ledarskap och stöttar dig att spänna bågen i den situation där du befinner dig.

 • Vad innebär ett coachande ledarskap?
 • Hur använder vi coachande verktyg för att stärka problemlösning?
 • Hur genomför du coachande samtal?
Stockholm
Målgrupp
Skolledare i alla skolformer

Skolledare - ny i rollen

– hur hittar du balans mellan resultat och relationer?

Välkommen till en tvådagarskurs för dig som är ny som skolledare där du får en ökad förståelse för uppdraget och din roll som ledare.

 • Lär dig arbeta med rätt saker, på rätt sätt och i rätt tid
 • Så leder du skolans systematiska kvalitetsarbete
 • Lär dig leda i ständig förändring

Kontakta oss

Vi hjälper dig gärna med dina frågor om kurs.

Kursadministratör

Mattias Olsson