Kurser för vux- och sfi-lärare

Lärarledda och interaktiva kurser - i liten grupp
Välj kurs när du vill fortbildas i mindre grupp, max 30 personer. Erfarna kursledare föreläser, inspirerar och utmanar dig. Du får ny kunskap och svar på dina frågor samt möjlighet att diskutera och utbyta erfarenheter med kollegor från andra arbetsplatser. Det krävs oavsett om du använder att träffa oss på plats eller digitalt.
Alltid lärarlett - alltid interaktivt. Vi följer givetvis Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Du kan avboka platsen utan kostnad fram till 1 månad inom och blir du sjuk eller får förhindra direkt innan går det bra att överlåta platsen till en kollega. Våra ledarskapskurser hitta du här >>

Målgrupp
Sfi, komvux, gymnasium och folkhögskola.

Distansundervisning

– rättssäkerhet, likvärdighet och digital didaktik
 • Skapa tydliga strukturer som stöttar elevens lärande 
 • Skapa en kunskapsutvecklande undervisning där eleverna äger sitt eget lärande
 • Använda strategier för formativ bedömning som passar distansundervisningen
DIGITAL KURS
Målgrupp
Yrkeslärare Sfi, ämneslärare på Komvux

Språkinriktad ämnesundervisning på Komvux

– från vardagsspråk till ämnesspråk
 • Se språkets roll i kunskapsutvecklingen
 • Sätta fokus på språklig förståelse och stöttning
 • Göra ämnesdidaktiska val utifrån ett språkligt perspektiv
DIGITAL KURS | Stockholm
Målgrupp
Sfi, SVA på komvux, gymnasium och folkhögskola.

Språkundervisning på distans

– digital didaktik som stärker lärandet
 • Skapa tydliga strukturer för en språkinlärningsprocess 
 • Skapa en språk- och kunskapsutvecklande undervisning där eleverna äger sitt eget lärande
 • Använda strategier för formativ bedömning som passar språkutveckling på distans
DIGITAL KURS
Målgrupp
Lärare och rektorer i gymnasieskola och komvux

Motivation för meningsfullt lärande

– hur gör vi för att motivera när motivationen inte finns?
 • Hitta strategier i din lärarroll för drivkraft och motivation
 • Använda strategier för hur du konkret kan öka motivationen hos dina elever
 • Hitta förhållningssätt och tekniker för hur du får eleverna att orka fortsätta anstränga sig när de helst vill ge upp
DIGITAL KURS | Göteborg | Malmö | Stockholm
Målgrupp
Arbetslagsledare

Arbetslagsledarutbildning

- som sätter det pedagogiska ledarskapet i fokus
 • Leda och kommunicera för att skapa en fungerande grupp
 • Hjälpa arbetslaget att arbeta effektivt och målinriktat
 • Leda lärande möten kring vardagen, uppdraget och undervisningen
 • Fungera som processledare
DIGITAL KURS | Göteborg | Malmö | Stockholm
Målgrupp
Lärare, specialpedagoger, speciallärare, skolledare i grundskola, gymnasiet och vuxenutbildningen

Extra anpassningar och särskilt stöd

– vad ska vi göra och hur ska vi göra det?
 • Hitta gränsdragningen mellan extra anpassningar och särskilt stöd
 • Kartlägga elevens behov på individ-, grupp- och organisationsnivå
 • Säkerställa att eleven får rätt stöd i rätt omfattning
DIGITAL KURS | Göteborg | Malmö | Stockholm
Målgrupp
Sfi-lärare, skolledare, lärare i språkintroduktion, modersmålslärare

Grundläggande litteracitetsundervisning i sfi

– språkutvecklande arbetssätt för A-D
 • Undervisa i grundläggande läs- och skrivinlärning med vuxenrelevant innehåll
 • Skapa språkutvecklande och kognitivt utmanande uppgifter
 • Använda material som kombinerar text, bild, animationer och ljud
DIGITAL KURS | Stockholm
Målgrupp
Sfi-lärare, skolledare

Individanpassad sfi-undervisning

– vuxenpedagogisk metodik i heterogena grupper
 • Skapa en flexibel vuxenanpassad undervisning
 • Variera och anpassa stöttning
 • Planera undervisningen utifrån ett resursperspektiv
DIGITAL KURS | Stockholm
Målgrupp
Lärare, elevassistenter och specialpedagoger i sfi och vux

Mindset, grit och jävlar anamma

– så stöttar och utvecklar vi elevernas inre driv
 • Motivera eleverna att öva och träna när de möter motgångar
 • Hjälpa eleverna till ett dynamiskt mindset
 • Stötta eller bryta elevens mönster för ökat lärande
DIGITAL KURS | Göteborg | Malmö | Stockholm
Målgrupp
Lärare, specialpedagoger och skolledare.

Undervisningsdesign och klassrumsledarskap

– framgångsrika lärare – hur gör de egentligen?
 • Använda relationsforskning i din lärarvardag
 • Designa lektioner som utvecklar elevernas tänkande
 • Utveckla ditt klassrumsledarskap för ett framgångsrikt lärande
DIGITAL KURS | Göteborg | Malmö | Stockholm

Kontakta oss

Vi hjälper dig gärna med dina frågor om kurs.

Kursadministratör

Anna Ljungdahl