Kurser för vux- och sfi-lärare

Världen är inte sig lik. Inte heller våra priser!

Vi vill rikta ett stort och hjärtligt tack till alla lärare och rektorer som slitit hårt den här speciella våren.
Tack för att ni finns – ni är våra hjältar.
Nu vill vi att du ska ha något gott att se fram emot. Därför har vi beslutat oss för att ge så många som möjligt chansen att få gå en riktigt bra fortbildning i höst och sänker priset kraftigt – just nu.

  Boka en endagskurs med 1 000 kr rabatt!
Boka före 30 juni.
Ange rabattkoden ”1000”.

Vi följer givetvis Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Skulle kursen inte kunna genomföras pga restriktioner så erbjuds du ett nytt kursdatum. Blir du själv sjuk så kan platsen överlåtas till en kollega.
OBS! Dessutom gäller just nu fri av- eller ombokning till annan fortbildning fram till 1 månad före kursdagen, vid alla nya bokningar. 

Ta hand om er och hoppas vi ses i höst!

Målgrupp
Lärare, specialpedagoger, speciallärare, skolledare i grundskola, gymnasiet och vuxenutbildningen

Extra anpassningar och särskilt stöd

– Vad ska vi göra och hur ska vi göra det?
 • Hitta gränsdragningen mellan extra anpassningar och särskilt stöd
 • Kartlägga elevens behov på individ-, grupp- och organisationsnivå
 • Säkerställa att eleven får rätt stöd i rätt omfattning
Göteborg | Malmö | Stockholm
Målgrupp
Sfi-lärare, skolledare, lärare i språkintroduktion, modersmålslärare

Grundläggande litteracitetsundervisning i sfi

– språkutvecklande arbetssätt för A-D
 • Undervisa i grundläggande läs- och skrivinlärning med vuxenrelevant innehåll
 • Skapa språkutvecklande och kognitivt utmanande uppgifter
 • Använda material som kombinerar text, bild, animationer och ljud
Stockholm
Målgrupp
Sfi-lärare, skolledare

Individanpassad sfi-undervisning

– vuxenpedagogisk metodik i heterogena grupper
 • Skapa en flexibel vuxenanpassad undervisning
 • Variera och anpassa stöttning
 • Planera undervisningen utifrån ett resursperspektiv
Stockholm
Målgrupp
Lärare, elevassistenter och specialpedagoger i sfi och vux

Mindset, grit och jävlar anamma

– så stöttar och utvecklar vi elevernas inre driv
 • Motivera eleverna att öva och träna när de möter motgångar
 • Hjälpa eleverna till ett dynamiskt mindset
 • Stötta eller bryta elevens mönster för ökat lärande
Göteborg | Malmö | Stockholm
Målgrupp
Arbetslagsledare i alla skolformer

Arbetslagsledarutbildning

– som sätter det pedagogiska ledarskapet i fokus
 • Leda och kommunicera för att skapa en fungerande grupp
 • Hjälpa arbetslaget att arbeta effektivt och målinriktat
 • Leda lärande möten kring vardagen, uppdraget och undervisningen
 • Fungera som processledare 
Göteborg | Malmö | Stockholm | Sundsvall
Målgrupp
Rektorer i alla skolformer

Biträdande rektor – ny i rollen

Leda personal och processer i en pedagogisk verksamhet
 • Utveckla och leda pedagogiska processer
 • Utveckla medarbetarskap samt upprätthålla trygga och kompetenta arbetslag
 • Driva utvecklingsarbete och ge förändringarna fäste
 • Förebygga och hantera konflikter
Stockholm
Målgrupp
Rektorer, arbetslagsledare, förstelärare

Coachande ledarskap

– för arbetslag med kraft och energi till utveckling
 • Vad ett coachande ledarskap innebär
 • Att använda coachande verktyg för att stärka utveckling
 • Hur du genomför ett coachande samtal

 

Stockholm
Målgrupp
Rektorer, arbetslagsledare, förstelärare

Leda i motstånd och bristande samspel

– hur motståndets kraft kan vändas till engagemang
 • Förstärka samspel och samarbete i gruppen
 • Leda när motstånd blir synligt i handling och attityd
 • Hantera de konflikter som uppstår

 

Stockholm
Målgrupp
Yrkeslärare Sfi, ämneslärare på Komvux

Språkinriktad ämnesundervisning på Komvux

– från vardagsspråk till ämnesspråk
 • se språkets roll i kunskapsutvecklingen
 • sätta fokus på språklig förståelse och stöttning
 • göra ämnesdidaktiska val utifrån ett språkligt perspektiv
Stockholm

Kontakta oss

Vi hjälper dig gärna med dina frågor om kurs.