Kurser för vux- och sfi-lärare

Kurser i Stockholm, Göteborg och Malmö

Välkommen till våra heldagskurser för lärare och skolledare. Anmäl dig själv eller hela ditt arbetslag. Här träffar du och byter erfarenheter med deltagare från olika delar av landet. 

Vi tar emot max 30 deltagare per kurs. Anmälan bör ske senast fyra veckor innan kursstart. I mån av plats kan vi ta emot senare anmälningar.

Målgrupp
Sfi-lärare, skolledare. Fortbildningen har flera gemensamma moment med kursen Grundläggande litteracitetsundervisning.

Digitala resurser i sfi

– läsförståelse med hjälp av digitala verktyg

Fortbildningen lär dig att:

 • Använda digitala resurser för elevernas läsutveckling
 • Arbeta med läsförståelse och ordkunskap genom text, bild, video och ljud
 • Utveckla er undervisning kring digital litteracitet
Stockholm
Målgrupp
Lärare, specialpedagoger, speciallärare, skolledare i grundskola, gymnasiet och vuxenutbildningen

Extra anpassningar och särskilt stöd

– Rätt insats till rätt elev

Välkommen till en kurs för lärare i alla skolformer som vill lära sig mer om hur man ger rätt insats till rätt elev. 

 • Arbeta systematiskt runt elevers behov
 • Utreda elevens behov på skol,- grupp- och individnivå
 • Hitta rätt insatser för rätt behov
Stockholm
Målgrupp
Sfi-lärare, modersmålslärare, skolledare

Genrepedagogik i sfi-undervisningen

- verktyg som stärker din undervisning och elevernas skrivutveckling

Välkommen till en kurs som ger dig grundläggande kunskap om hur du undervisar utifrån genrepedagogik och med hjälp av cirkelmodellen.

 • Så blir genrepedagogiken en röd tråd genom utbildningen
 • Stärk elevernas lärande med cirkelmodellen
 • Lär dig mer om individanpassad stöttning och formativ återkoppling
Stockholm
Målgrupp
Sfi-lärare, skolledare, lärare i språkintroduktion, modersmålslärare

Grundläggande litteracitetsundervisning i sfi

– praktiska exempel på språkutvecklande arbetssätt för A-D

Välkommen till en praktiskt inriktad kurs med fokus på HUR du undervisar elever som är i behov av grundläggande litteracitetsundervisning.

 • Få handfasta tips på hur du väljer och arbetar med vuxenrelevant innehåll
 • Bra ingång till Skolverkets stödmaterial
 • Få konkreta exempel på hur du kan utveckla elevernas muntliga och skriftliga färdigheter
Stockholm
Målgrupp
Lärare, specialpedagoger och skolledare

Hjärnan och ett smartare lärande (fd Hjärnsmart)

– hjärnans krav på pedagogiken

Välkommen till en kurs för lärare som vill skapa hjärnsmart undervisning.

 • Använd hormonerna till er fördel i undervisningen
 • Hjälp hjärnan att trampa upp kunskapsstigarna
 • Stärk lärandet genom att utveckla långtidsminnet
Falun | Göteborg | Halmstad | Malmö | Stockholm | Umeå | Örebro
Målgrupp
Sfi-lärare, skolledare

Individanpassad sfi-undervisning

– vuxenpedagogisk metodik i heterogena grupper

Fortbildning där du med utgångspunkt i elevernas erfarenheter och med hjälp av vuxenpedagogisk metodik blir bättre på att individanpassa din undervisning. Kursen lär dig att:

 • Använda digitala resurser för elevernas läsutveckling
 • Arbeta med läsförståelse och ordkunskap genom text, bild, video och ljud
 • Utveckla er undervisning kring digital litteracitet
Göteborg | Malmö | Stockholm
Målgrupp
Lärare komvux

Mindset, grit och jävlar anamma

– så stöttar och utvecklar vi elevernas inre driv

Välkommen till en kurs för lärare inom komvux som vill lära sig om hur vi får våra elever att se på sin förmåga som något förändringsbart och hur vi motiverar dem att öva och träna.

 • Ta del av den senaste motivationsforskningen
 • Omsätt forskningsresultaten om motivation till ditt lärandeuppdrag i vardagen
 • Få dina elever att se på sina egna förmågor med nya ögon
Stockholm | Göteborg | Luleå | Malmö | Sundsvall | Växjö
Målgrupp
Arbetslagsledare i komvux och sfi

Arbetslagsledarutbildning

- som sätter det pedagogiska ledarskapet i fokus

Välkommen till Sveriges populäraste arbetslagsledarutbildning. En tredagarskurs som vänder sig till arbetslagsledare i alla skolformer.

 • Få med alla dina kollegor på tåget
 • Stärk din identitet och ditt mandat som ledare i arbetslaget
 • Få kunskap om hur en grupp fungerar och utvecklas
Göteborg | Falun | Luleå | Malmö | Stockholm
Målgrupp
Arbetslagsledare som tidigare har gått fortbildningen Arbetslagsledarutbildning

Leda i motstånd och bristande samspel

- arbetslagsledarutbildning påbyggnadskurs
Under den här kursdagen kommer du åter igen bli stärkt i din roll som ledare för andra pedagoger. Vi vill även utmana dig i ditt ledarskap, både genom reflektion och genom hands on-övningar så att du växer som den resurs du är i organisationen. Gemensamt tar vi tillvara på erfarenheter, övar mer på ledarskap och stöttar dig att spänna bågen i den situation där du befinner dig.

 • Hur förstärker vi samspel och samarbete i gruppen?
 • Motstånd i handling eller attityd – hur gör vi då
 • Hur hanterar vi konflikter som uppstår?

 

Göteborg | Malmö | Stockholm
Målgrupp
Arbetslagsledare som tidigare har gått fortbildningen Arbetslagsledarutbildning

Coachande verktyg och förhållningssätt som ökar delaktigheten

- arbetslagsledarutbildning påbyggnadskurs

Under den här kursdagen kommer du åter igen bli stärkt i din roll som ledare för andra pedagoger. Vi vill även utmana dig i ditt ledarskap, både genom reflektion och genom hands on-övningar så att du växer som den resurs du är i organisationen. Gemensamt tar vi tillvara på erfarenheter, övar mer på ledarskap och stöttar dig att spänna bågen i den situation där du befinner dig.

 • Vad innebär ett coachande ledarskap?
 • Hur använder vi coachande verktyg för att stärka problemlösning?
 • Hur genomför du coachande samtal?
Stockholm
Målgrupp
Skolledare i alla skolformer

Skolledare - ny i rollen

– hur hittar du balans mellan resultat och relationer?

Välkommen till en tvådagarskurs för dig som är ny som skolledare där du får en ökad förståelse för uppdraget och din roll som ledare.

 • Lär dig arbeta med rätt saker, på rätt sätt och i rätt tid
 • Så leder du skolans systematiska kvalitetsarbete
 • Lär dig leda i ständig förändring
Stockholm

Kontakta oss

Vi hjälper dig gärna med dina frågor om kurs.

Kursadministratör

Mattias Olsson