Paketera!

Färdiga fortbildningspaket - välj bland våra erfarna utbildares favoriter.

Hittar du inte vad du söker? Hör av dig till oss så hjälper vi dig. Du hittar kontaktuppgifter längst ner på sidan.

Språkinriktad ämnesundervisning på Komvux

 • Hur skapar du en språkinriktad ämnesundervisning?
 • Hur skapar du språklig förståelse och stöttar språklig utveckling?
 • Hur planerar du in språket och dess olika uttrycksformer i undervisningen?

Arbetslagsledarutbildning
Ledarskap och kollegialt lärande

 • Att leda andra – kan man leda utan att vara chef? 
 • Vilka processer ska en arbetslagsledare leda?
 • Hur använder vi arbetslagets mötestid på bästa sätt?
 • Hur går vi från bristande ansvarstagande till en effektiv arbetsgrupp? 
 • Hur driver vi systematisk utveckling av vår verksamhet?

Coachande ledarskap
Ledarskap och kollegialt lärande

 • Vad innebär ett coachande ledarskap?
 • Hur använder vi coachande verktyg för att stärka gruppens problemlösning  
 • Hur genomför du coachande samtal?

Digitala resurser i sfi
Lärande och undervisning

 • Hur arbetar vi med ett funktionellt perspektiv med hjälp av digitala resurser?
 • Hur använder vi digitala resurser för att stärka ett vad- och ett hur-perspektiv i läsningen?
 • Hur gör vi digitala resurser till ett naturligt inslag i både undervisning och elevernas lärande?

Formativ bedömning komvux
Bedömning

 • Hur tydliggör vi målen så att eleverna förstår vart de ska?
 • Hur ger vi återkoppling som gör skillnad?
 • Hur får vi kamratrespons och självbedömning att fungera?

Formativ bedömning sfi
Bedömning

 • Hur tydliggör vi målen så att eleverna, oavsett skolbakgrund, förstår vart de ska?
 • Hur ger vi återkoppling som gör skillnad?
 • Hur får vi kamratrespons och självbedömning att fungera?

Genrepedagogik i sfi-undervisningen
Lärande och undervisning

 • Hur undervisar ni med genrepedagogik?
 • Hur kombinerar ni cirkelmodellen med digitala resurser?
 • Hur undervisar ni formativt med cirkelmodellens fyra faser?

Grundläggande litteracitetsundervisning
Lärande och undervisning

 • Hur undervisar ni elever med kort eller ingen skolbakgrund?
 • Hur utgår ni från vuxnas kontexter och elevernas egna erfarenheter?
 • Hur konstruerar ni språkutvecklande och kognitivt utmanande uppgifter?

Hjärnan och ett smartare lärande
Lärande och undervisning

 • Hur hjälper ni eleverna att skapa hållbara minnesprocesser?
 • Hur skapar ni balans mellan krävande tankeprocesser och vila för hjärnan under lektionerna?
 • Hur bygger ni inlärningsprocesser som hjälper eleverna att tänka aktivt?
 • Hur lär ni eleverna att styra sitt belöningssystem?

Individanpassad sfi-undervisning
Lärande och undervisning

 • Vad innebär vuxenpedagogisk metodik?
 • Hur kartlägger vi elevernas erfarenheter, färdigheter och kunskaper?
 • Hur gör vi undervisningen mer individanpassad?

Leda i motstånd och bristande samspel
Ledarskap och kollegialt lärande

 • Hur förstärker vi samspel och samarbete i gruppen?
 • Motstånd i handling eller attityd – hur gör vi då?
 • Hur hanterar vi konflikter som uppstår?

Undervisningsdesign och klassrumsledarskap
Ledarskap och kollegialt lärande

 • Klassrumsledarskap i praktiken baserat på framgångsfaktorerna
 • Så skapar vi lektionsdesign som problematiserar och föder reflektion
 • Hur använder vi relationsforskning i vår lärarvardag?

Mindset, grit och jävlar anamma
Lärande och undervisning

 • Hur hjälper vi elever att gå från ett statiskt mindset till ett dynamiskt mindset?
 • Hur ser undervisning ut som stärker grit?
 • Hur motiverar vi eleverna till att öva, öva, öva?

Sätt rätt betyg komvux
Bedömning

 • Hur ska vi tolka värdeord och kvalitet för att kunna sätta rätt betyg
 • Hur planerar vi undervisningen för att betygssättningen ska bli rätt?
 • Hur sätter vi korrekta kurs- och slutbetyg?

Sätt rätt betyg i sfi
Bedömning

 • Hur ska vi tolka värdeorden för att kunna sätta rätt kursbetyg?
 • Hur bedömer vi språklig färdighet för en korrekt betygsättning?
 • Hur sätter vi korrekta kursbetyg?

Timperley i praktiken
Ledarskap och kollegialt lärande

 • Hur främjar vi lärares professionella lärande på ett sätt som omedelbart gynnar eleverna? 
 • Hur förändrar vi vår undervisning så att den leder till förbättrade elevresultat?
 • Hur skapar vi strukturer och rutiner som möjliggör lärares lärande?

Kontakta mig

Jag hjälper dig gärna med dina frågor om uppdragsfortbildning.

Fortbildningsrådgivare

Jonas Gille