Paketera!

Färdiga fortbildningspaket - välj bland våra erfarna utbildares favoriter.

Hittar du inte vad du söker? Hör av dig till oss så hjälper vi dig. Du hittar kontaktuppgifter längst ner på sidan.

Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt i vuxenutbildningen

Fortbildningen lär er att:

 • Tillämpa olika strategier för lärande
 • Arbeta strukturerat med stöttning
 • Utföra modellering

Skolutvecklingspaket: Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt

I detta skolutvecklingspaket utgår ni från Helen Timperleys modell i kollegialt lärande. Vi tar avstamp i era elevers utmaningar och behov. 

Språkundervisning på distans

Kursen lär dig att:

 • Skapa tydliga strukturer för en språkinlärningsprocess 
 • Skapa en språk- och kunskapsutvecklande undervisning där eleverna äger sitt eget lärande
 • Använda strategier för formativ bedömning som passar språkutveckling på distans

Distansundervisning

Fortbildningen lär dig att:

 • Skapa tydliga strukturer som stöttar elevens lärande 
 • Skapa en meningsfull undervisning där eleverna äger sitt eget lärande
 • Använda strategier för kontroll och bedömning som passar distansundervisningen

Språkinriktad ämnesundervisning på Komvux

 • Hur skapar du en språkinriktad ämnesundervisning?
 • Hur skapar du språklig förståelse och stöttar språklig utveckling?
 • Hur planerar du in språket och dess olika uttrycksformer i undervisningen?

Arbetslagsledarutbildning
Ledarskap och kollegialt lärande

 • Att leda andra – kan man leda utan att vara chef? 
 • Vilka processer ska en arbetslagsledare leda?
 • Hur använder vi arbetslagets mötestid på bästa sätt?
 • Hur går vi från bristande ansvarstagande till en effektiv arbetsgrupp? 
 • Hur driver vi systematisk utveckling av vår verksamhet?

Coachande ledarskap
Ledarskap och kollegialt lärande

 • Vad innebär ett coachande ledarskap?
 • Hur använder vi coachande verktyg för att stärka gruppens problemlösning  
 • Hur genomför du coachande samtal?

Digitala resurser i sfi
Lärande och undervisning

 • Hur arbetar vi med ett funktionellt perspektiv med hjälp av digitala resurser?
 • Hur använder vi digitala resurser för att stärka ett vad- och ett hur-perspektiv i läsningen?
 • Hur gör vi digitala resurser till ett naturligt inslag i både undervisning och elevernas lärande?

Formativ bedömning komvux
Bedömning

 • Hur tydliggör vi målen så att eleverna förstår vart de ska?
 • Hur ger vi återkoppling som gör skillnad?
 • Hur får vi kamratrespons och självbedömning att fungera?

Formativ bedömning sfi
Bedömning

 • Hur tydliggör vi målen så att eleverna, oavsett skolbakgrund, förstår vart de ska?
 • Hur ger vi återkoppling som gör skillnad?
 • Hur får vi kamratrespons och självbedömning att fungera?

Genrepedagogik i sfi-undervisningen
Lärande och undervisning

 • Hur undervisar ni med genrepedagogik?
 • Hur kombinerar ni cirkelmodellen med digitala resurser?
 • Hur undervisar ni formativt med cirkelmodellens fyra faser?

Grundläggande litteracitetsundervisning
Lärande och undervisning

 • Hur undervisar ni elever med kort eller ingen skolbakgrund?
 • Hur utgår ni från vuxnas kontexter och elevernas egna erfarenheter?
 • Hur konstruerar ni språkutvecklande och kognitivt utmanande uppgifter?

Hjärnan och ett smartare lärande
Lärande och undervisning

 • Hur hjälper ni eleverna att skapa hållbara minnesprocesser?
 • Hur skapar ni balans mellan krävande tankeprocesser och vila för hjärnan under lektionerna?
 • Hur bygger ni inlärningsprocesser som hjälper eleverna att tänka aktivt?
 • Hur lär ni eleverna att styra sitt belöningssystem?

Individanpassad sfi-undervisning
Lärande och undervisning

 • Vad innebär vuxenpedagogisk metodik?
 • Hur kartlägger vi elevernas erfarenheter, färdigheter och kunskaper?
 • Hur gör vi undervisningen mer individanpassad?

Leda i motstånd och bristande samspel
Ledarskap och kollegialt lärande

 • Hur förstärker vi samspel och samarbete i gruppen?
 • Motstånd i handling eller attityd – hur gör vi då?
 • Hur hanterar vi konflikter som uppstår?

Undervisningsdesign och klassrumsledarskap
Ledarskap och kollegialt lärande

 • Klassrumsledarskap i praktiken baserat på framgångsfaktorerna
 • Så skapar vi lektionsdesign som problematiserar och föder reflektion
 • Hur använder vi relationsforskning i vår lärarvardag?

Mindset, grit och jävlar anamma
Lärande och undervisning

 • Hur hjälper vi elever att gå från ett statiskt mindset till ett dynamiskt mindset?
 • Hur ser undervisning ut som stärker grit?
 • Hur motiverar vi eleverna till att öva, öva, öva?

Sätt rätt betyg komvux
Bedömning

 • Hur ska vi tolka värdeord och kvalitet för att kunna sätta rätt betyg
 • Hur planerar vi undervisningen för att betygssättningen ska bli rätt?
 • Hur sätter vi korrekta kurs- och slutbetyg?

Sätt rätt betyg i sfi
Bedömning

 • Hur ska vi tolka värdeorden för att kunna sätta rätt kursbetyg?
 • Hur bedömer vi språklig färdighet för en korrekt betygsättning?
 • Hur sätter vi korrekta kursbetyg?

Timperley i praktiken
Ledarskap och kollegialt lärande

 • Hur främjar vi lärares professionella lärande på ett sätt som omedelbart gynnar eleverna? 
 • Hur förändrar vi vår undervisning så att den leder till förbättrade elevresultat?
 • Hur skapar vi strukturer och rutiner som möjliggör lärares lärande?

Kontakta mig

Jag hjälper dig gärna med dina frågor om uppdragsfortbildning.

Fortbildningsrådgivare

Jonas Gille