Paketera!

Färdiga fortbildningspaket - välj bland våra erfarna utbildares favoriter.

Hittar du inte vad du söker? Hör av dig till oss så hjälper vi dig. Du hittar kontaktuppgifter längst ner på sidan.

Den formativa verktygslådan - komvux
Bedömning

 • Hur jobbar vi med att synliggöra målen utan att döda lusten till lärande?

 • Hur ger vi återkoppling som gör skillnad?

 • Hur får vi kamratrespons och självbedömning att fungera?

Den formativa verktygslådan i sfi
Bedömning

 • Hur tydliggör vi målen så att eleverna, oavsett skolbakgrund, förstår vart de ska?

 • Hur ger vi återkoppling som gör skillnad?

 • Hur får vi kamratrespons och självbedömning att fungera?

Digitala resurser i sfi
Lärande och undervisning

 • Hur arbetar vi med ett funktionellt perspektiv med hjälp av digitala resurser?
 • Hur använder vi digitala resurser för att stärka ett vad- och ett hur-perspektiv i läsningen?
 • Hur gör vi digitala resurser till ett naturligt inslag i både din undervisning och elevernas lärande?

Genrepedagogik i sfi-undervisningen
Lärande och undervisning

 • Hur kan ni använda genrepedagogik för att utveckla sfi-elevernas skrivande?

 • Hur kombinerar ni cirkelmodellen med digitala resurser?

 • Hur ger ni formativ återkoppling tillsammans med cirkelmodellen?

Grundläggande litteracitetsundervisning
Lärande och undervisning

 • Hur undervisar vi elever med kort eller ingen skolbakgrund?
 • Hur utgår vi från vuxnas kontexter och elevernas egna erfarenheter?
 • Hur konstruerar vi språkutvecklande och kognitivt utmanande uppgifter?

Hjärnan och ett smartare lärande
Lärande och undervisning

 • Hur hjälper ni eleverna att skapa hållbara minnesprocesser?
 • Hur bygger ni inlärningsprocesser som hjälper eleverna att tänka aktivt?
 • Hur lär ni eleverna att styra sitt belöningssystem?

Individanpassad sfi-undervisning
Lärande och undervisning

 • Vässa din vuxenpedagogiska metodik
 • Didaktiska strategier som forskningen lyfter fram
 • Berika din undervisning med tips på stöttning

Mindset, grit och jävlar anamma
Lärande och undervisning

 • Hur hjälper vi elever att gå från ett statiskt mindset till ett dynamiskt mindset?
 • Hur ser undervisning ut som stärker grit?
 • Hur motiverar vi eleverna till att öva, öva, öva?

Sätt rätt betyg i komvux
Bedömning

 • Hur ska vi tolka värdeord och kvalitet för att kunna sätta rätt betyg?
 • Hur planerar vi undervisningen för att betygssättningen ska bli rätt?
 • Hur sätter vi korrekta kurs- och slutbetyg?

Sätt rätt betyg i sfi
Bedömning

 • Hur ska vi tolka värdeorden för att kunna sätta rätt kursbetyg?
 • Hur bedömer vi språket för en korrekt betygsättning?
 • Hur sätter vi korrekta kursbetyg och vad är tillfredsställande framsteg?

Timperley i praktiken
Ledarskap och kollegialt lärande

 • Hur främjar vi lärares professionella lärande på ett sätt som omedelbart gynnar eleverna? 
 • Hur förändrar vi vår undervisning så att den leder till förbättrade elevresultat?
 • Hur skapar vi strukturer och rutiner som möjliggör lärares lärande?

Arbetslagsledarutbildning
Ledarskap och kollegialt lärande

 • Att leda andra – kan man leda utan att vara chef?
 • Vilka processer ska en arbetslagsledare leda?
 • Hur använder vi arbetslagets mötestid på bästa sätt?

Leda i motstånd och bristande samspel
Ledarskap och kollegialt lärande

 • Hur förstärker vi samspel och samarbete i gruppen?
 • Motstånd i handling eller attityd – hur gör vi då?
 • Hur hanterar vi konflikter som uppstår?

Coachande verktyg och förhållningssätt som ökar delaktigheten
Ledarskap och kollegialt lärande

 • Vad innebär ett coachande ledarskap?
 • Hur använder vi coachande verktyg för att stärka gruppens problemlösning?
 • Hur genomför du coachande samtal?

Kontakta mig

Jag hjälper dig gärna med dina frågor om uppdragsfortbildning.

Fortbildningsrådgivare

Jonas Gille