Paketera!

Färdiga fortbildningspaket - välj bland våra erfarna utbildares favoriter.

Hittar du inte vad du söker? Hör av dig till oss så hjälper vi dig. Du hittar kontaktuppgifter längst ner på sidan.

Arbetslagsledarutbildning
Ledarskap och kollegialt lärande

 • Att leda andra – kan man leda utan att vara chef?
 • Vilka processer ska en arbetslagsledare leda?
 • Hur använder vi arbetslagets mötestid på bästa sätt?

Att alfabetisera vuxna eller unga vuxna
Lärande och undervisning

 • Vad kännetecknar icke-läskunniga elevers värld?
 • Hur undervisar vi elever med kort eller ingen skolbakgrund?
 • Hur använder digitala verktyg i alfabetiseringsundervisning?

Digitala resurser i sfi
Lärande och undervisning

 • Hur arbetar vi med ett funktionellt perspektiv med hjälp av digitala resurser?
 • Hur använder vi digitala resurser för att stärka ett vad- och ett hur-perspektiv i läsningen?
 • Hur gör vi digitala resurser till ett naturligt inslag i både din undervisning och elevernas lärande?

Framgångsrik undervisning
Lärande och undervisning

 • Hur utvecklas elevens muntliga produktion?
 • Hur utvecklas elevens skriftliga produktion?
 • Hur utvecklas elevens läsförståelse?

Kollegialt lärande
Ledarskap och kollegialt lärande

 • Vad är kollegialt lärande och varför behövs det?
 • Hur kan vi arbeta med metoder som sätter fart på lärandet?
 • Hur går vi från problem till utveckling?

Mindset, grit och jävlar anamma
Lärande och undervisning

 • Hur hjälper vi elever att gå från ett statiskt mindset till ett dynamiskt mindset?
 • Hur ser undervisning ut som stärker grit?
 • Hur motiverar vi eleverna till att öva, öva, öva?

Sfi:s formativa verktygslåda
Bedömning

 • Hur tydliggör vi målen så att eleverna, oavsett skolbakgrund, förstår vart de ska?

 • Hur ger vi återkoppling som gör skillnad?

 • Hur får vi kamratrespons och självbedömning att fungera?

Sätt rätt betyg i sfi
Bedömning

 • Hur ska vi tolka värdeorden för att kunna sätta rätt kursbetyg?
 • Hur bedömer vi språket för en korrekt betygsättning?
 • Hur sätter vi korrekta kursbetyg och vad är tillfredsställande framsteg?

Komvux formativa verktygslåda
Bedömning

 • Hur jobbar vi med att synliggöra målen utan att döda lusten till lärande?

 • Hur ger vi återkoppling som gör skillnad?

 • Hur får vi kamratrespons och självbedömning att fungera?

Sätt rätt betyg i komvux
Bedömning

 • Hur ska vi tolka värdeord och kvalitet för att kunna sätta rätt betyg?
 • Hur planerar vi undervisningen för att betygssättningen ska bli rätt?
 • Hur sätter vi korrekta kurs- och slutbetyg?

Kontakta mig

Jag hjälper dig gärna med dina frågor om uppdragsfortbildning.

Fortbildningsrådgivare

Jonas Gille