Lärande och undervisning

Skolutvecklingspaket: Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt

7 dagar inom 6–12 månader

Om fortbildningen

I detta skolutvecklingspaket utgår ni från Helen Timperleys modell i kollegialt lärande. Vi tar avstamp i era elevers utmaningar och behov. Ni får fördjupa er i andragogik och vuxnas lärande och framtagande av didaktisk planering. Vi kommer också att ta upp utmaningar och fallgropar i utvecklingsarbetet.

Under fortbildningens gång arbetar vi med praktisk tillämpning av den samlade forskningen av språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt inom vuxenutbildningen. Vi tillämpar och utvärderar strategier för lärande utifrån de språkliga utmaningar som eleven möter. Här ingår också utvecklingsarbete i stöttning, modellering och alignment, samt utvecklingsarbete på metanivå i kollegialt lärande. Efter genomgången kurs kommer du ha praktisk erfarenhet av och ett kritiskt förhållningssätt till stöttning och strategier för lärande, samt bedömning.

Innehåll

• Konsten att överbrygga utmaningar i vuxnas lärprocess
• Utvärdering av olika sätt att stötta eleverna i att ta till sig, förstå och tillämpa ämnesspråket och skolspråket
• Utvärdering av modellering i praktiken
• Praktisk tillämpning av läs- och ämnesförståelsestrategier
• Fördjupning och utveckling av bedömningsmodeller
• Kritisk analys av alignment.

Genomförande

3 fysiska träffar, 2 digitala träffar och 2 träffar utan kursledaren [utveckla hur]. Mellan passen ska deltagarna lämna logganteckningar med reflektioner, utvärdering och utveckling. Deltagarna kommer att få handledning och rådgivning mellan passen.

Tidsperiod: 6–12 månader

Nyfiken?

Klicka på knappen!

Kontakta mig

Jag hjälper dig gärna med dina frågor om uppdragsfortbildning.

Fortbildningsrådgivare

Jonas Gille