Lärarledda och interaktiva kurser - i liten grupp
Välj kurs när du vill fortbildas i mindre grupp, upp till ca 30 personer. Erfarna kursledare föreläser, inspirerar och utmanar dig. Du får ny kunskap och svar på dina frågor samt möjlighet att diskutera och utbyta erfarenheter med kollegor från andra arbetsplatser. Det gäller oavsett om du väljer att träffa oss på plats eller digitalt.

Alltid lärarlett - alltid interaktivt. 

Våra ledarskapskurser hittar du här >>

Målgrupp:
Lärare, specialpedagoger, speciallärare och studiehandledare inom gymnasieskola, vuxenutbildning och folkhögskola

Undervisa gymnasieelever med NPF

– hur gör vi undervisningen tydlig, tillgänglig och anpassad?
 • Planera undervisning som tar hänsyn till olika behov
 • Anpassa och utforma stöd som motverkar funktionsnedsättningens konsekvenser
 • Anpassa på gruppnivå genom differentierad undervisning och tydliggörande pedagogik
DIGITAL KURS | | Stockholm
Målgrupp:
Lärare i gymnasieskolan (alla ämnen)

Vetenskapligt skrivande i alla ämnen

– att skapa progression från gymnasiets första år till gymnasiearbetets genomförande
 • behärska strategier för att undervisa om ett vetenskapligt förhållningssätt
 • undervisa om vetenskapligt skrivande med progressionstanken i fokus
 • hantera återkoppling och bedömning som utvecklar elevernas vetenskapliga skrivande
 • förbättra kvalitén på elevernas gymnasiearbete - både som lärare och handledare
DIGITAL KURS | Göteborg | Malmö | | Stockholm
Målgrupp:
Lärare, specialpedagoger, speciallärare, skolledare i grundskola, gymnasiet och vuxenutbildningen

Extra anpassningar och särskilt stöd

– vad ska vi göra och hur ska vi göra det?
 • Hitta gränsdragningen mellan extra anpassningar och särskilt stöd
 • Kartlägga elevens behov på individ-, grupp- och organisationsnivå
 • Säkerställa att eleven får rätt stöd i rätt omfattning
DIGITAL KURS
Målgrupp:
Lärare i grund- och gymnasieskola

Kognitionsvetenskap i klassrummet

Stärk lärandet med pedagogik på hjärnans villkor
 • Förstå hjärnans komplicerade struktur
 • Omsätta kognitionsvetenskap till träffsäker undervisning
 • Maximera elevernas lärande med en hjärnsmart lärmiljö
DIGITAL KURS
Målgrupp:
Arbetslagsledare, ämneslagledare och ledare för andra grupper i alla skolformer.

Diplomerad arbetslags- och mellanledare

– ledarskapsutveckling för dig i skola och förskola

En tredagarskurs i process för ledare som vill utveckla sitt pedagogiska ledarskap och få verktyg och träning i att leda i arbetslag, ämneslag och andra grupper i skola och förskola.

DIGITAL KURS | GÖTEBORG: | MALMÖ: | | STOCKHOLM:
Målgrupp:
Ledare i alla skolformer

Leda i motstånd och bristande samspel

Från konflikt till engagemang

En heldagskurs för dig som vill lära dig kommunicera och agera i situationer av motstånd eller konflikt. 

DIGITAL KURS | Göteborg
Målgrupp:
Lärare i åk 6-9 och gymnasieskolan

Lärares bedömarkompetens

Bedömningskompetensens komplexitet, elevens lärande och välmående
 • Förstå bedömarkompetens i ett vidare perspektiv
 • Stärka din professionalism i bedömningsarbetet
 • Öka din medvetenhet om elevens välmående och lärande i bedömningsarbetet
 • Stärka bedömningsarbetet genom professionella lärandegemenskaper
DIGITAL KURS | | Stockholm
Målgrupp:
Lärare åk 7-9 samt och gymnasieskola

Psykisk hälsa och hållbara studier

Så kan du förebygga psykisk ohälsa och stress hos eleverna
 • Främja elevers hälsa på gruppnivå med fokus på friskfaktorer
 • Stärka känslan av sammanhang (KASAM) för både dig själv och dina elever
 • Fånga upp signaler på ohälsa i tid
 • Använda samtalsmodeller och strategier i mötet med elever med psykisk ohälsa
DIGITAL KURS | Göteborg | Malmö | | Stockholm
Målgrupp:
Lärare i grund- och gymnasieskola

Relationskompetens och konflikthantering

För ökad motivation och studiero
 • Se sambandet mellan relationskompetens och lärande
 • Skapa trygghet och bygga tillitsfulla relationer
 • Hantera konflikter och analysera bakomliggande faktorer
 • Hantera och utföra jag- och gruppstärkande samtal
Göteborg | Malmö | | Stockholm
Målgrupp:
Lärare, utvecklingsledare, skolledare i grundskolan, gymnasiet och vuxenutbildningen

Språk- och kunskapsutvecklande klassrum

– bli rustad med kunskap som gör skillnad!
 • Grundläggande kunskap om vad ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt innebär och vad forskningen säger
 • Insikt i vad som kan vara svårt i skolspråket för flerspråkiga elever
 • Mallar, modeller och strukturer för att utveckla ett stöttande och språkutvecklande arbetssätt.
DIGITAL KURS | Göteborg | Malmö
Målgrupp:
Grundskola Gymnasieskola

Lära och leva i osäkra tider del 2

Vilken roll har skolan i en kris eller krig och hur påverkas skolan av höjd beredskap?
En unik utbildningssatsning om totalförsvarskunskap för skolan. 

Dela med dina kollegor!

Kontakta oss

Vi hjälper dig gärna med dina frågor om kurs.