Lärarledda och interaktiva kurser - i liten grupp
Välj kurs när du vill fortbildas i mindre grupp, upp till ca 30 personer. Erfarna kursledare föreläser, inspirerar och utmanar dig. Du får ny kunskap och svar på dina frågor samt möjlighet att diskutera och utbyta erfarenheter med kollegor från andra arbetsplatser. Det gäller oavsett om du väljer att träffa oss på plats eller digitalt.
Alltid lärarlett - alltid interaktivt. 

Våra ledarskapskurser hittar du här >>

Målgrupp:
Lärare, specialpedagoger, speciallärare, skolledare i grundskola, gymnasiet och vuxenutbildningen

Extra anpassningar och särskilt stöd

– vad ska vi göra och hur ska vi göra det?
 • Hitta gränsdragningen mellan extra anpassningar och särskilt stöd
 • Kartlägga elevens behov på individ-, grupp- och organisationsnivå
 • Säkerställa att eleven får rätt stöd i rätt omfattning
| DIGITAL KURS | Stockholm
Målgrupp:
Arbetslagsledare, ämneslagledare och ledare för andra grupper i alla skolformer.

Leda arbetslag och grupper

– verktyg för pedagogiskt ledarskap som utvecklar

Kursen lär dig att:

 • Stötta och driva verksamhetens processer
 • Omsätta ledarskapsteorier till praktik och situationsanpassa ditt ledarskap
 • Planera och leda effektiva möten som driver den pedagogiska utvecklingen
| DIGITAL KURS | GÖTEBORG + DIGITALT | KURSORT MALMÖ + DIGITAL KURS | STOCKHOLM + DIGITALT
Målgrupp:
Lärare i åk 7-9 och i gymnasieskolan

Lärares bedömarkompetens

Bedömningskompetensens komplexitet, elevens lärande och välmående
 • Förstå bedömarkompetens i ett vidare perspektiv
 • Stärka din professionalism i bedömningsarbetet
 • Öka din medvetenhet om elevens välmående och lärande i bedömningsarbetet
 • Stärka bedömningsarbetet genom professionella lärandegemenskaper
| DIGITAL KURS | Göteborg | Stockholm
Målgrupp:
Lärare och rektorer i grund- och gymnasieskola

Motivation för meningsfullt lärande

– hur gör vi för att motivera när motivationen inte finns?
 • Hitta strategier i din lärarroll för drivkraft och motivation
 • Använda strategier för hur du konkret kan öka motivationen hos dina elever
 • Hitta förhållningssätt och tekniker för hur du får eleverna att orka fortsätta anstränga sig när de helst vill ge upp
| DIGITAL KURS
Målgrupp:
Lärare åk 7-9 samt och gymnasieskola

Psykisk hälsa och hållbara studier

Så kan du förebygga psykisk ohälsa och stress hos eleverna
 • Främja elevers hälsa på gruppnivå med fokus på friskfaktorer
 • Stärka känslan av sammanhang (KASAM) för både dig själv och dina elever
 • Fånga upp signaler på ohälsa i tid
 • Använda samtalsmodeller och strategier i mötet med elever med psykisk ohälsa
| DIGITAL KURS | Stockholm
Målgrupp:
Lärare, specialpedagoger, speciallärare

Undervisa gymnasieelever med NPF

– hur gör vi undervisningen tydlig, tillgänglig och anpassad?
 • Planera undervisning som tar hänsyn till olika behov
 • Anpassa och utforma stöd som motverkar funktionsnedsättningens konsekvenser
 • Anpassa på gruppnivå genom differentierad undervisning och tydliggörande pedagogik
| DIGITAL KURS
Målgrupp:
Lärare i grundskola och gymnasieskola

Undervisningsdesign och klassrumsledarskap

Så skapas förutsättningar för hållbart lärande och studiero
 • Tillämpa relationellt ledarskap i klassrummet
 • Utforma effektiv undervisning med rätt inlärningsstöd
 • Utveckla elevernas tänkande och reflektion
 • Skapa tydlighet och struktur för ökad studiero
| DIGITAL KURS
Målgrupp:
Lärare i gymnasieskolan (alla ämnen)

Vetenskapligt skrivande i alla ämnen

– att skapa progression från gymnasiets första år till gymnasiearbetets genomförande
 • behärska strategier för att undervisa om ett vetenskapligt förhållningssätt
 • undervisa om vetenskapligt skrivande med progressionstanken i fokus
 • hantera återkoppling och bedömning som utvecklar elevernas vetenskapliga skrivande
 • förbättra kvalitén på elevernas gymnasiearbete - både som lärare och handledare
| DIGITAL KURS | Stockholm

Kontakta oss

Vi hjälper dig gärna med dina frågor om kurs.

Kursadministratör

Anna Ljungdahl