Uppdraget

Oavsett skolform har vi ett lärandeuppdrag. En samsyn behövs för att skapa likvärdighet och kvalitet. Men många gånger styrs vi av våra traditioner i stället för av styrdokumenten. Med hjälp av vassa verktyg får vi tillsammans syn på det uppdrag som ska leda till barnens och elevernas livslånga lärande. 

Här nedanför hittar du länkar till våra fortbildningar med fokus på uppdraget.

Sagt om våra fortbildningar inom uppdraget:

Vi fick många tips på hur vi kan använda leken i vår verksamhet. Vi fick också bra genomgång på hur vi kan få in det vi ska enligt vår läroplan.

Vi fick bra tips på hur man kan utmana barnen att skriva i leken (tex skriva lappar till det man byggt, inköpslistor osv). Även hur man kan undervisa barnen genom demokrati och hur man kan samtala om läroplanens innehåll.

Som nyutexaminerad upplever jag att jag behöver mer stöd i arbetet med läroplanens nya kapitel om förskoleklassen än vad jag har fått på min arbetsplats. Er kurs om förskoleklassens uppdrag passade mig mycket bra.

Jag tar med mig massor från den här kursen! Vi kommer använda oss av innehållet från föreläsningen i arbetet med arbetslaget. Vi tycker uppdraget blev förtydligat och vi fick med oss många bra idéer att arbeta vidare med.

Kände att vi är på väg och kursen gav oss bra frågeställningar som vi även kan använda på arbetsplatsen för att fortsätta arbetet med nya delen i läroplanen och få mer kvalitet på fritids.