Grundläggande litteracitetsundervisning i sfi

– språkutvecklande arbetssätt för A-D

Lär dig att:

  • Undervisa i grundläggande läs- och skrivinlärning med vuxenrelevant innehåll
  • Skapa språkutvecklande och kognitivt utmanande uppgifter
  • Integrera digitala verktyg och använda multimodala arbetssätt i undervisningen

Att utveckla litteracitet när man saknar ett gemensamt undervisningsspråk

De tre studievägarna gör att du som sfi-lärare möter elever med väldigt olika studiebakgrund och behov. Därför behöver vi anpassa våra arbetssätt för att möta detta. Den största utmaningen ligger i att utveckla vuxna elevers litteracitet när man samtidigt saknar ett gemensamt undervisningsspråk.

Välkommen till en fortbildning som ger komprimerad kunskap för er som saknar möjlighet att investera den stora mängd tid Skolverkets stödmaterial kräver.

Under kursen undersöker vi följande frågor

Hur undervisar vi elever med kort eller ingen skolbakgrund?

Här får ni kunskap om hur eleverna kan lära sig strategier för att hantera skrift i vardagen, och förståelse för hur undervisningen kan fungera som en brygga mellan den privata domänen och skoldomänen. Fortbildningen ger både teoretisk och praktisk kunskap i hur vi ska undervisa vuxna med kort eller ingen studiebakgrund, men svarar också på frågan varför. Vi synar begreppet litteracitet och tittar på fungerande metoder.

Hur utgår vi från vuxnas kontexter och elevernas egna erfarenheter?

Eleverna behöver känna att det de lär sig är användbart och att de blir bekräftade som tänkande och erfarna vuxna. Ni får lära er hur ni kan skapa undervisning som tar vara på elevernas erfarenheter, är meningsfull, vuxenrelevant, håller ett funktionellt perspektiv och är förankrad i en kontext.

Hur konstruerar vi språkutvecklande och kognitivt utmanande uppgifter?

Det här är både en konst och en utmaning. Under fortbildningen reflekterar vi runt balansen mellan att ge hög stöttning i språkutvecklingen men samtidigt utmana eleverna kognitivt som de vuxna tänkare de är. Ett språkutvecklande arbetssätt kräver också olika uttrycksformer där multimodalitet och digitala verktyg integreras i undervisningen.

Tips och verktyg

Fortbildningen ger er teoretisk genomgång, dialog, övning och reflektion. Dessutom får ni flera konkreta förslag, verktyg och praktiska tips som ni själv kan använda direkt efter fortbildningen. Ta med en digital enhet med internetuppkoppling. 

  • Exempel på hur ni kan använda flerspråkighet som resurs i klassrummet
  • Hur ni kan stimulera eleverna till att våga ta till egna språkliga lösningar
  • Tips till undervisningen runt avkodning, ljudning, läsflyt, stavning och uttal

Målgrupp

Sfi-lärare, skolledare, lärare i språkintroduktion, modersmålslärare

Vår pedagogiska idé - vi startar lärandet med en fråga

För att svara på en fråga behöver vi tänka och vi behöver tänka för att lära oss.

Därför är det här med frågor extra spännande. Våra kurser tar sin utgångspunkt i de tre klassiska frågorna vad, varför och hur? Som grund har vi våra styrdokument och aktuell forskning men det är först när vi omsätter den kunskapen i en användbar praktik som det gör skillnad. Det är här våra fortbildare kommer in med sin erfarenhet och det grundläggande målet är att våra kurser ska besvara frågan Hur gör vi för att få det att fungera i praktiken?

Kursen varvar teoripass med reflektioner och gruppövningar. Som kursdeltagare har du möjlighet att ställa frågor och få svar. Du kommer att få en mängd tips, idéer och inspiration att prova på nya arbetssätt. Vi vill att du ska kunna använda dina nya kunskaper redan dagen efter kursen och att det du lär dig kommer att göra skillnad för din undervisning och dina elever.

Kontaktpersoner

Tveka inte att höra av dig till oss om du har frågor.

Kursadministratör

Anna Ljungdahl

Välj kurstillfälle!

DIGITAL KURS, 12 oktober 2022
Kl 09.00-15.30 | 3 350 kr exkl moms
Boka

Din bok har lagts till i varukorgen

Kan även bokas som uppdragsfortbildning

Vill du att kursledaren håller en skräddarsydd kurs speciellt för er på din arbetsplats?
Fyll i en intresseanmälan så kontaktar vi dig >>

Nöjd! Det gick ju riktigt bra att gå digital kurs också.