Paketera!

Färdiga fortbildningspaket - välj bland våra erfarna utbildares favoriter.

Analysera mera!
Systematiskt kvalitetsarbete och pedagogisk dokumentation

 • Hur blir kvalitetsarbetet en naturlig del av vårt arbete?
 • Hur fångar vi vårt nuläge?
 • Hur kan vi rent praktiskt arbeta med att planera, följa upp och utveckla utbildningen? 

Arbetslagsledarutbildning
Ledarskap och kollegialt lärande

 • Att leda andra – kan man leda utan att vara chef? 
 • Vilka processer ska en arbetslagsledare leda?
 • Hur använder vi arbetslagets mötestid på bästa sätt?
 • Hur går vi från bristande ansvarstagande till en effektiv arbetsgrupp? 
 • Hur driver vi systematisk utveckling av vår verksamhet?

Arbetslagsutveckling
Ledarskap och kollegialt lärande

 • Hur utvecklar vi kommunikationen i arbetslaget?
 • Hur utvecklar vi samspel och samarbete?
 • Hur skapar vi hållbara strukturer för utveckling och lärande?

Barns rätt till ett språk
Lärande och undervisning

 • Hur kan förskolan påverka barns språkliga kompetenser och kunskapsutveckling?
 • Hur kan den språkliga miljön stötta och främja barns tänkande, reflekterande och uttryckssätt?
 • Hur skapar vi en röd tråd i barns språkutveckling?

Coachande verktyg och förhållningssätt som ökar delaktigheten
Ledarskap och kollegialt lärande

 • Vad innebär ett coachande ledarskap?
 • Hur använder vi coachande verktyg för att stärka gruppens problemlösning?
 • Hur genomför du coachande samtal?

Enkel och rolig programmering i förskolan
Lärande och undervisning

 • Hur programmerar vi Bockarna Bruse?
 • Hur blir begrepp som ”algoritm” vardag?
 • Hur får vi in läroplanens olika mål genom programmering?

1-2-åringar i förskolan
Lärande och undervisning

 • Hur bedriver vi undervisning för 1-2-åringar?
 • Hur ser en pedagogisk lärmiljö ut om 1-2-åringarna får bestämma?
 • Hur flätar vi samman omsorg och undervisning? Dags för nya perspektiv!

Flerspråkighet i förskolan
Lärande och undervisning

 • Vad är ett interkulturellt förhållningssätt och hur kan det göra skillnad?
 • Hur kan dialog stärka barnets språkutveckling?
 • Hur kan miljön och pedagogiken bidra till ett rikare ordförråd?

Fånga lärprocesser
Pedagogisk dokumentation

 • Hur skapar vi dokumentation på barns villkor?
 • Vad, hur och varför dokumenterar vi? 
 • Hur blir dokumentation pedagogisk dokumentation? 

Förskolans digitala lärmiljö
Pedagogisk miljö

 • Hur skapar vi stimulerande lärmiljöer?
 • Vad händer med barns lärande när vi släpper lös fantasin i rummet?
 • Hur får vi digital lärmiljö och undervisning att gå hand i hand?

Förskolans reviderade läroplan
Föreläsning

 • Vad ryms egentligen i begreppen undervisning, utbildning och omsorg? 
 • Vad har förtydligats och vilka inslag är nya?
 • Hur påverkar förändringarna vår praktik?

Hållbar utveckling
Lärande och undervisning

 • Vad innebär hållbar utveckling? 
 • Hur gör vi de stora frågorna till våra? 
 • Hur får vi ett hållbart tänk och arbete utifrån vardagen?

Leda i motstånd och bristande samspel
Ledarskap och kollegialt lärande

 • Hur förstärker vi samspel och samarbete i gruppen?
 • Motstånd i handling eller attityd – hur gör vi då?
 • Hur hanterar vi konflikter som uppstår?

Npf och problemskapande beteende
Specialpedagogik

 • Vilka behov kan vi möta hos barn med npf-problematik och problemskapande beteenden?
 • Hur hittar vi de kritiska momenten på vår förskola?
 • Hur kan vi skapa en bra föräldradialog runt svårigheterna?

Rektor i förskolan – ny i rollen
Ledarskap och kollegialt lärande

 • Hur tar du steget från medarbetare till chef?
 • Hur balanserar du vardagsarbete med utvecklingsarbete?
 • Hur utvecklar du medarbetare och arbetslag?
 • Hur hanterar du konflikter som uppstår?

Undervisning i förskolan
Lärande och undervisning

 • Vad innebär det att undervisa? 
 • Hur kan vi koppla ihop begreppen utbildning, undervisning och barns lärande?
 • Hur kan vi undervisa utifrån hur barn lär?

Övriga uppdragsfortbildningar
Vi kan så mycket mer

 • Matematik 
 • Naturvetenskap 
 • Projekt på barns villkor

Kontakta mig

Jag hjälper dig gärna med dina frågor om uppdragsfortbildning.

Fortbildningsrådgivare

Jonas Gille