Paketera!

Färdiga fortbildningspaket - välj bland våra erfarna utbildares favoriter.

1-2-åringar i förskolan
Lärande och undervisning

 • Hur bedriver vi undervisning för 1-2-åringar? 
 • Hur ser en pedagogisk lärmiljö ut om 1-2-åringarna får bestämma?
 • Hur flätar vi samman omsorg och undervisning? Dags för nya perspektiv!

Analysera mera!
Systematiskt kvalitetsarbete och pedagogisk dokumentation

 • När ska vi arbeta med systematiskt kvalitetsarbete?
 • Hur hittar vi vårt nuläge?
 • Hur bedömer vi verksamheten och drar rätt slutsatser?

Arbetslagsledarutbildning
Ledarskap och kollegialt lärande

 • Att leda andra – kan man leda utan att vara chef?
 • Vilka processer ska en arbetslagsledare leda?
 • Hur använder vi arbetslagets möten på bästa sätt?

Arbetslagsledarutbildning steg 2
Ledarskap och kollegialt lärande

 • Hur vidareutvecklar vi vårt ledarskap?
 • Hur förstärker vi samarbete och delaktighet ytterligare?
 • Motstånd i handling eller attityd – hur gör vi då?

Barn i behov av särskilt stöd
Specialpedagogik

 • Vad händer när barn med NPF möter förskoleverksamheten?
 • Hur hanterar vi utmanande situationer med lågaffektivt bemötande?
 • Hur kan vi skapa en bra föräldradialog runt svårigheterna?

Digital kompetens i förskolan
Lärande och undervisning

 • Hur sparar du tid genom att bli mediekompetent?
 • Hur kan digital teknik stötta arbetet i verksamheten?
 • Hur hänger du med i det digitala utforskande som barnen leder?

Enkel och rolig programmering i förskolan
Lärande och undervisning

 • Hur programmerar vi Bockarna Bruse?
 • Hur blir begrepp som ”algoritm” vardag?
 • Hur får vi in läroplanens olika mål genom programmering?

Flerspråkighet i förskolan
Lärande och undervisning

 • Vad är ett interkulturellt förhållningssätt?
 • Hur kan dialog stärka barnets språkutveckling?
 • Hur kan miljön och pedagogiken bidra till ett rikare ordförråd?

Fånga lärprocesser
Pedagogisk dokumentation

 • Vad, hur och varför dokumenterar vi?
 • Hur blir dokumentationen pedagogisk?
 • Hur kan pedagogisk dokumentation hjälpa dig med uppföljning, utvärdering och utveckling?

Förskolans digitala lärmiljö
Pedagogisk miljö

 • Hur skapar vi stimulerande lärmiljöer?
 • Vad händer med barns lärande när vi släpper lös fantasin i rummet?
 • Hur får vi digital lärmiljö och undervisning att gå hand i hand?

Förtydligat uppdrag – förändrad pedagogik?
Föreläsning

 • Utbildning och undervisning - Vi reder ut begreppen! 
 • Nya förväntningar eller bara nya ord?
 • Ambitionshöjning i vår praktik?

Hållbar utveckling
Lärande och undervisning

 • Vad innebär hållbar utveckling?
 • Hur gör vi de stora frågorna till våra?
 • Hur får vi ett hållbart tänk och arbete utifrån vardagen?

Språkutvecklande arbetssätt i förskolan
Lärande och undervisning

 • Hur stärker vi den språkliga stimulansen?
 • Hur kan vi ge barnen språkliga och kognitiva utmaningar?
 • Hur gör vi när barn i språklig sårbarhet möter förskolans verksamhet?

Undervisning i förskolan
Lärande och undervisning

 • Vad innebär det att undervisa? 
 • Hur kan vi koppla ihop begreppen utbildning, undervisning och barns lärande?
 • Hur kan vi undervisa utifrån hur barn lär?

Övriga uppdragsfortbildningar
Vi kan så mycket mer

 • Förskolans lärmiljöer
 • När barn lär mer
 • Projekt på barns villkor
 • Utvecklingssamtal 
 • Naturvetenskap 
 • Matematik 

Kontakta mig

Jag hjälper dig gärna med dina frågor om uppdragsfortbildning.

Fortbildningsrådgivare

Jonas Gille