Digitala verktyg

Analog och digital programmering

– ett verktyg att nå läroplanens mål (f d Enkel och rolig programmering)

Lär er att:

  • Omsätta läroplanen i praktiken med programmering som verktyg
  • Använda analog och digital programmering i er undervisning
  • Utveckla barnens matematiska och språkliga förmåga, kunnande och tänkandeEtt verktyg att nå läroplanens mål

 Läroplanens demokratiska uppdrag är tydligt – förskolan ska ge alla barn likvärdig tillgång till vårt samhälle och förståelse för sin omvärld. Samhället är idag digitalt och det är därför inte frågan OM förskolan ska jobba med digitala verktyg utan när, hur och varför vi ska det. Med programmering blir det digitala arbetet något helt annat än att barnen är passiva konsumenter av digitalt material. Barnen blir själva aktiva producenter och de utvecklar sin förståelse för att det är vi som styr tekniken. Fortbildningen lär dig hur du kan programmera tillsammans med barnen som en del i arbetet med att utveckla deras digitala kompetens.

Under fortbildningen undersöker vi följande frågor…

Hur blir programmering ett verktyg för läroplanens mål?

 Programmering utvecklar och tränar en mängd olika förmågor och färdigheter så som matematiskt tänkande, problemlösning och kommunikation. Dessutom bidrar det till att utveckla språket, stimulera kreativitet och nyfikenhet. Man har även sett att det ökar barnens självkänsla och känsla av kontroll. Vi kommer under fortbildningen titta på hur vi kan resonera för att ringa in när och hur vi kan stärka lärandet, höja kvalitén på undervisningen och öka måluppfyllelsen genom att tillföra programmering.

Hur kan vi jobba med analog och digital programmering?

Vi kan utan svårigheter integrera programmering i undervisningen utan att köpa in dyr teknik. Vi fördjupar oss i hur du kan programmera tillsammans med barnen både med och utan digitala verktyg samt hur du kan växla däremellan. Mycket av det vi gör idag är faktiskt programmering, det handlar bara om att upptäcka det och benämna det med programmeringsspråk. Fortbildningen kommer ge dig en förståelse för programmeringens grunder och begrepp.  

Hur programmerar vi med barnen i praktiken?

Den här fortbildningen innehåller stora delar praktiskt prövande. Vi kommer under dagen prova på bland annat bee-bot, blue-bot och olika appar som du kan arbeta med tillsammans med barnen när du kommer tillbaka till förskolan. Vi provar i praktiken och konkretiserar vad programmering kan vara – både med och utan dyr teknik.

Målgrupp

Förskollärare, barnskötare, rektorer

Vår pedagogiska idé - vi startar lärandet med en fråga

För att svara på en fråga behöver vi tänka och vi behöver tänka för att lära oss

Därför är det här med frågor extra spännande. Våra fortbildningar tar sin utgångspunkt i de tre klassiska frågorna vad, varför och hur? Som grund har vi våra styrdokument och aktuell forskning men det är först när vi omsätter den kunskapen i en användbar praktik som det gör skillnad. Det är här våra fortbildare kommer in med sin erfarenhet och det grundläggande målet är att våra fortbildningar ska besvara frågan Hur gör vi för att få det att fungera i praktiken?

Fortbildningen varvar teoripass med reflektioner och gruppövningar. Ni har möjlighet att ställa frågor och få svar. Ni kommer att få mängder av tips, idéer och inspiration att prova på nya arbetssätt som ni kan använda redan dagen efter fortbildningen.

Vill du veta mer?

Fyll i formuläret eller ta kontakt med din fortbildningsrådgivare. Se kontaktuppgifter längst ner på sidan.

Till kursprogrammet

Ett alternativ till uppdragsfortbildning är att gå en av våra öppna kurser.
Till kursprogrammet >>

Aktuellt och väl förankrat
Det fungerar!

Dela med dina kollegor!

Kontakta mig

Jag hjälper dig gärna med dina frågor om uppdragsfortbildning.

Fortbildningsrådgivare

Jonas Gille