Utvecklingspaket 3 dagar

Växtkraft – Barnskötare

Välkommen att boka en processfortbildning där målet är att skapa och utveckla barnskötarnas förutsättningar att ta ökat ansvar i sin yrkesroll. 

Växtkraft - förskollärare är ett färdigt utvecklingspaket som vi rekommenderar huvudmän, kommuner eller friskolor, som vill göra en väl genomtänkt och långsiktig investering i denna yrkesgrupp.

En fortbildning som bjuder på en väl balanserad mix av forskning och beprövad erfarenhet, inspirerande diskussioner, utmanande frågeställningar och tips för att skapa såväl engagemang som utvecklingskraft.

3 fortbildningsdagar under en tidsperiod om 6-24 månader.

Innehåll

Barnskötarna spelar idag en stor och viktig roll för att förskolorna ska lyckas med sitt uppdrag. I läroplanen uttalas arbetslagets ansvar mycket tydligt och för att alla i laget ska kunna bidra på bästa sätt behöver man utveckla ett gemensamt språk för utveckling. Att kunna sätta ord på vad vi gör och varför är en viktig grund för alla medarbetare som är del av det kontinuerliga kvalitetsarbete förskolan driver.

Målet med den här fortbildningen är utveckla såväl medvetenhet som kompetens utifrån följande perspektiv:

  • Barnskötarens roll och ansvar i relation till utbildning och undervisning
  • Tolka och omsätta läroplanens innehåll i praktiken
  • Omsorg, utveckling och lärande – hur hör de ihop?
  • Normer och värden – kärnan i uppdraget
  • Barnskötarens uppgifter och ansvar i det systematiska kvalitetsarbetet
  • Att känna motivation och arbetsglädje på jobbet
  • Arbetslagets styrka och utmaningar

 

Genomförande

Vi skräddarsyr det praktiska upplägget efter era behov och hjälper er att utforma en process som ger bästa förutsättningar för lärande. 

Datum och plats väljer vi utifrån det upplägg vi gemensamt kommer fram till. Vi har mycket goda erfarenheter av att fortbilda digitalt så se det gärna som en extra möjlighet.

Målgrupp

Förskollärare

Vad är växtkraft?

Växtkraft rymmer de mest efterfrågade utvecklingspaketen och pågår 6-24 månader beroende på paket. Väx tillsammans med Lärarfortbildning och lyft kompetensen inom ett visst område eller en yrkesgrupp. Växtkraft utgår från er förändringslust och utvecklingsanda och belönar med ökad arbetsglädje och höjda elevresultat. Från frö till frukt – vi är med hela vägen och ger näring och stöd. Inom vilka områden behöver ni växa?

Varför Lärarfortbildning?

Lärarfortbildning är specialister på att skräddarsy och anpassa fortbildningsinsatser på huvudmannanivå. Med våra skickliga processledare har vi stor erfarenhet av längre projekt och våra kunder vittnar om goda resultat. Vår grundbult Av lärare för lärare går som en röd tråd genom allt vi gör och i konceptet Växtkraft visar det sig genom praktiknära lösningar och beprövad erfarenhet som vilar tryggt på aktuell forskning. Med över 30 års erfarenhet vet vi vad vi pratar om!

Referenser

Vi har haft glädjen att få arbete med stora satsningar för förskollärare i flera kommuner, ex Marks kommun, Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning, Hässelby-vällingby stadsdelsförvaltning

Nyfiken?

Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig

Jag berättar gärna mer

Jag heter Katarina Larsson och har arbetar som fortbildare här på Lärarfortbildning sedan 2010. Idag är jag dessutom kvalitetsansvarig för förskolans fortbildningar.

Det finns en förväntan på att förskolan kontinuerligt ska utvecklas och jag har dagligen samtal med rektorer och förskollärare som står inför dilemman, utmaningar och mål som vi tillsammans försöker hitta lösningar på. Fortbildning är en viktig pusselbit som ger oss ett gemensamt språk för att hitta lösningar framåt. De resultat jag ser är så inspirerande!

Är du det minsta nyfiken på hur vi kan vara ditt stöd i att utveckla förskolorna i din kommun eller organisation så tveka inte att höra av dig. All rådgivning är kostnadsfri. Använd formuläret här ovanför så hör jag av mig!

Kontakta mig

Jag hjälper dig gärna med dina frågor om skolutveckling inom förskolan.