Lärande och undervisning

Undervisning och lärande måste bygga på en tilltro till varje barns och elevs förmåga, en anpassad verksamhet och undervisning med delaktiga elever samt att läraren har utvecklat det relationella ledarskapet. Vi stödjer din förskola och skola i att tydliggöra framgångsfaktorerna i sambandet mellan undervisning och kunskapsutveckling.

Här nedanför hittar du länkar till våra fortbildningar med fokus på lärande och undervisning.

Sagt om våra fortbildningar med fokus på lärande och undervisning:

Dessa två dagar kändes mer betydelsefulla än fem års lärarutbildning.

Jag tar med mig massor härifrån! Jag kan inte räkna upp allt men eftersom jag redan arbetar med vissa delar litegrann kommer jag att vidareutveckla det hela. Mycket av det andra kommer jag att försöka sätta igång med snarast.

För mig blev det en "yes-känsla". Tycker att det är för mycket prat om "jobbiga" elever istället för fokus på vad och hur vi ska arbeta tillsammans med eleverna. Mycket bra!

Det var en fantastisk fortbildning och jag ska försöka ta in allt jag lärt mig!

En mycket inspirerande kurs med en föreläsare som verkligen fick med mig på tåget!

Jag fick många bra idéer och appar och även bra info om hur man kommer igång i barngruppen och pratar om hur och vad man gör på internet.