Specialpedagogik

Vi är alla olika – men är skolans och förskolans verksamhet anpassad efter detta? För att anpassa krävs kunskap om våra olikheter samt om förhållningssätt som gynnar var och ens lärande. Vi ger dig kunskap om olika dysfunktioner, sociala svårigheter samt beteendeproblem så att olika risksituationer kan identifieras och därmed förebyggas. Det handlar om strategier och förhållningssätt som kan användas direkt i verksamheten med goda resultat.

Här nedanför hittar du länkar till våra fortbildningar med fokus på specialpedagogik.

Sagt om våra fortbildningar inom specialpedagogik:

Jag tyckte att hela kursen var jättebra och fortbildaren visste vad hon pratade om och hon använde relevant forskning och egna erfarenheter.

Jag fick många tydliga exempel på saker jag kan hålla koll på hos barnen. Det kommer underlätta mycket för mig att förstå deras svårigheter, och hur jag ska bemöta dem.

Jag tyckte verkligen fortbildaren berörde verkligheten och dess problematik. Det kändes otroligt matnyttigt, där vi själva fick arbeta med problem och lösningar. Jag fick bekräftelse på mycket som jag nu delgett mina kollegor.

Kurser ger ofta en aha-upplevelse, även denna gång. Jag fick också bekräftat att vi gör mycket bra redan. Det jag tar med mig mer är att ska man förändra något så måste det få ta tid, det går inte i en handvändning.

Verkligen stor igenkänningsfaktor, vilket gjorde att tipsen vi fick blev till konkreta handlingar direkt i huvudet.