Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete handlar om att kontinuerligt identifiera vilka förutsättningar som är nödvändiga för arbetet mot de nationella målen. Men, allt bygger på att ni kan identifiera ert eget nuläge genom en adekvat analys. Vi ger er nödvändiga redskap så att ni kan analysera det egna nuläget och medverkar i process för att planera och genomföra adekvata insatser och åtgärder. 

Här nedanför hittar du länkar till våra fortbildningar med fokus på systematiskt kvalitetsarbete.

Sagt om våra fortbildningar med fokus på systematiskt kvalitetsarbete:

Fortbildningen gjorde att det blev roligare att tänka dokumentation! Jag blev sugen och nyfiken att prova olika sätt att dokumentera.

Jag tar med mig allting! Jag har fått en tydlighet i det systematiska arbetet, hur och varför!

Jag fick många tips hur man kan dokumentera och hur viktigt underlaget är för att kunna analysera. Det behöver inte vara så svårt.

Jag har fått verktyg för att skapa ett större utrymme för att analysera och dessutom lärt mig mer om vad som ska analyseras och dokumenteras.

Fortbildningen öppnade mina ögon för vad och hur vi kan försäkra kvalitén i vår verksamhet.