Inspirerande läsning från Lärarförlaget
Välkommen att inspireras av Lärarförlagets utbud av böcker för dig som arbetar i förskolan. Här hittar du böcker för lärares kompetensutveckling, fortbildning och inspiration. De flesta är skrivna av yrkesverksamma förskollärare och rektorer som delar med sig av framgångsrika arbetssätt eller utvecklingsarbeten samt forskare eller journalister. 
Beställ böckerna här, via Lärarförlagets webbshop, eller via din närmaste bokhandel eller e-bokhandlare. Hela Lärarförlagets utbud av böcker hittar du på lararforlaget.se

Rum för lärande

Katinka Vikingsen
Följ med Katinka Vikingsen på en inspirerande genomgång av förskolans olika rum. Massor av konkreta tips, förslag och bildexempel visar på möjliga vägar framåt, oavsett om det gäller att strukturera en ateljé eller skaffa nya möbler.

Lärarförlagets pris: 278 kr

Digitalt meningsskapande

Erika Kyrk Seger (red)

I den här antologin delar förskollärare, pedagogistor, ateljeristor och forskare med sig av sina erfarenheter kring digitalt meningsskapande i förskolan. Redaktör Erika Kyrk Seger är förskollärare, utbildningskonsult och föreläsare med fokus på förskolans digitalisering.

Lärarförlagets pris: 278 krPedagogisk miljö i tanke och handling

Linda Linder (red)

Den pedagogiska miljön i förskolan ska vara en plats för lek och kreativitet. Den ska stärka barnens nyfikenhet att utforska och erövra nya kunskaper. Pedagogisk miljö i tanke och handling är både en inspiration och en praktisk handledning för alla som vill utveckla förskolan tillsammans med barn och kollegor.

Lärarförlagets pris: 278 kr

Att ge form åt förskolans innehåll

Hege Hansson

Hur kan man använda det estetiska språkets och de konstnärliga uttryckens möjligheter för att hålla ihop form och innehåll iförskolans verksamhet? Den här boken berättar om ett år på en norskförskoleavdelning där rum, material, form och iscensättning ingår i ett dynamsiskt nätverk. Projekten utgår från leken och inget tycks vara omöjligt.

Hege Hansson är högskolelektor vid Høgskolen i Sørøst-Norge och undervisar i kunskapsområdet Konst, kultur och kreativitet och ämnesområdet Lek, drama och teater.

Lärarförlagets pris: 278 kr

De yngsta barnen och undervisningen

Lena Edlund

I arbetet med förskolans yngsta barn går lek och allvar hand i hand. Lena Edlund visar hur pedagoger kan tillvarata de yngsta barnens lärstrategier och uttryckssätt för att bygga in rörelse, lekfullhet och närvaro i undervisningen. Hon visar hur miljöer kan utformas och tar också upp vikten av förskollärares ansvar och ledarskap för att alla barn ska få samma förutsättningar.

Lärarförlagets pris: 278 kr

De yngsta barnen och läroplanen

Lena Edlund

Kan ettåringar i förskolan arbeta i projekt och ha inflytande över verksamheten? I boken De yngsta barnen och läroplanen ger Lena Edlund praktiska exempel på hur arbetet med förskolans yngsta barn kan förankras i läroplanen. Hon delar också med sig av konkreta verktyg som underlättar för pedagogerna.

Lärarförlagets pris: 278 kr

Utmana och stötta - undervisning i förskolan

Malin Andersson & Therés Åkerblom (red)

Undervisningen i förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utvecklas i sitt lärande. Förskollärare har ansvar för att hela arbetslaget medvetet stöttar och utmanar barnen.

I tolv kapitel delar förskollärare och forskare med sig av goda exempel, erfarenheter och kunskap utifrån aktuella vetenskapliga rön. De diskuterar frågor som: Vilka möjligheter ger digitaliseringen för att skapa och lära? På vilket sätt stödjer man bäst flerspråkiga barns språkutveckling?

Lärarförlagets pris: 278 kr

Samspelets psykologi i förskolan

Jenny Jakobsson Lundin

Som pedagog i förskolan möter man ibland stora utmaningar i samspelet med ett barn eller i barngruppen. Jenny Jakobsson Lundin, skol- och förskolepsykolog, varvar här exempel från förskolans vardag med forskning och teori om exempelvis anknytning och lek. Hon visar även hur den psykologiska kunskapen kan översättas i pedagogisk praktik.

Lärarförlagets pris: 278 kr

Barnbokens magi – Lärande samspel i sagans värld

Marie Eriksson

Med Barnbokens magi vill Marie Eriksson lyfta fram och levandegöra sagans kraft i förskolan. I förskolan utgår man från ett gemensamt sagotema som står för inspiration och inramning men innehållet på respektive avdelning formas utifrån barnens nyfikenhet, intresse, funderingar och lekar.

Lärarförlagets pris: 278 kr

Den synliga förskolan

Martina Lundström

I Den synliga förskolan visar Martina Lundström hur arbetslag kan hitta en gemensam väg för att utveckla verksamheten. Teori varvas med praktiska exempel på hur utvecklingsarbete kan bedrivas, alltid med målet att skapa en förskola där alla barn har goda förutsättningar att utvecklas och lära. Boken baseras på författarens erfarenheter som pedagogista och pedagogisk handledare.

Lärarförlagets pris: 278 kr

Det synliga barnet

Martina Lundström

I Det synliga barnet tar Martina Lundström ställning för att barns perspektiv är jämlikt vuxnas. Hon slår också fast att förskolan är den enda arenan i samhället som är barnens egen. Som pedagog behöver man därför ta ställning för barns inflytande i verksamheten varje dag. Även om det kan vara obekvämt ibland.

Lärarförlagets pris: 278 kr

Göra demokrati – projekterande arbete med förskolans yngsta

Johanna Appelquist & Helena Marken

Ettåringar måste få leva och uppleva demokrati - det är grundbulten i projektet som boken beskriver. Författarna visar hur ett projekterande förhållningssätt och pedagogisk dokumentation gör det möjligt att mötas kring barnens strategier och teorier. De beskriver också hur barnens familjer blir viktiga medspelare när de yngsta tar plats på ett nytt sätt i samhället utanför förskolan.

Lärarförlagets pris: 278 kr

Utforska digitala verktyg i förskolan

Anna Thoresson

I boken varvar Anna Thoresson aktuell forskning med konkreta exempel på hur de digitala verktygen kan användas i förskolans undervisning. Exemplen går från digitalt berättande, skapande och utforskande till robotlek och programmering. Anna Thoresson är förskollärare sedan 2009 och verksam i Vänersborg. Hon har en bakgrund som journalist med fokus på barns rättigheter och utbildning.

Lärarförlagets pris: 278 kr

Att leda från mitten

Karin Rönnerman
Mellanledare är ett vanligt inslag i skolan idag. Det handlar om lärare med ledande roller, till exempel handledare, mentorer, förebilder, förhandlare, professionella utvecklare och ledare. Genom sin nyckelroll och sitt nära ledarskap kan de åstadkomma verklig förändring i klassrummet och i skolan. Boken skapar en grundlig förståelse för detta komplexa uppdrag. Den rymmer också gott om förslag och verktyg som hjälper dig som mellanledare att utveckla din egen ledande praktik.

Lärarförlagets pris: 278 kr

Leda och lära tillsammans – medledarskap i förskolan

Ann-Charlotte Jönsson och Malin Rydhög
Hur skapar man ett bra samtalsklimat och en reflekterande kultur i och mellan förskolans arbetslag? Gemensam litteraturläsning och stormöten med pedagogiksamtal är ett par av de inslag som skapat stort engagemang och arbetsglädje i två verksamhetsområden i Halmstads kommun. I grunden finns ett nyfiket utforskande och en stark tilltro till människors lust att lära, utvecklas och ta ansvar. 

Lärarförlagets pris: 278 kr