Distansundervisning

– rättssäkerhet, likvärdighet och digital didaktik

Lär dig att:

  • Skapa tydliga strukturer som stöttar elevens lärande 
  • Lyckas i interaktionen elev-elev och elev-lärare
  • Skapa en meningsfull undervisning där eleverna äger sitt eget lärande

Distans- och fjärrundervisningen utmanar både lärare och elever

Som lärare behöver vi undervisa utifrån medvetna strategier och metoder som fungerar digitalt. Undervisningen behöver vara en aktiv lärandeprocess, inte en miljö som bara går ut på att testa av vad eleverna kan. Samtidigt som undervisningen håller god kvalitet behöver eleverna motiveras och utmanas. Hur gör vi då för att vår undervisning och planering stärker kunskapsutvecklingen, och hur interagerar vi med eleverna när de sitter på andra sidan skärmen?

Välkommen till en kurs som låter dig uppleva och lära. 

Under kursen undersöker vi följande frågor

Hur designar vi undervisning som ger resultat digitalt?

Det handlar om så mycket mer än de digitala verktyg som står till buds. Distansundervisningen har sin egen logik när det gäller planering och struktur. Tydlighet är A och O, men hur skapar vi den tydligheten? Kursen visar hur du kan lägga upp din digitala undervisning och med enkla medel få ordning och reda – både för dig och eleven.

Hur får vi till interaktionen?

Det är skillnad på synkron och asynkron interaktion och det finns olika tillvägagångssätt för båda. Interaktion i sig kan också ta sig i uttryck på olika sätt, och ske både planerat och spontant. Hur kan jag som lärare få till en lyckad interaktion både elev-elev och elev-lärare, oavsett vilken typ av digital undervisning jag bedriver?

Hur skapar vi meningsfullhet och motivation?

Meningsfullhet och motivation är nyckeln till lärande. Även vid distansundervisning ställs det höga krav på ett meningsfullt innehåll och genomtänkta svar på frågorna vad, hur och varför. Samtidigt tvingas eleverna ta ett större ansvar för sitt lärande. Här får ni vägledning i hur en distans- eller fjärrundervisning kan bli meningsfull där till och med det egna ansvaret blir en naturlig del av lärandet.

Tips och verktyg

Kursen ger dig teoretisk genomgång, dialog, övning och reflektion. Dessutom får du flera konkreta förslag, verktyg och praktiska tips som du kan använda direkt efter fortbildningen.

Målgrupp

Vux, folkhögskola

Vår pedagogiska idé - vi startar lärandet med en fråga

För att svara på en fråga behöver vi tänka och vi behöver tänka för att lära oss.

Därför är det här med frågor extra spännande. Våra kurser tar sin utgångspunkt i de tre klassiska frågorna vad, varför och hur? Som grund har vi våra styrdokument och aktuell forskning men det är först när vi omsätter den kunskapen i en användbar praktik som det gör skillnad. Det är här våra fortbildare kommer in med sin erfarenhet och det grundläggande målet är att våra kurser ska besvara frågan Hur gör vi för att få det att fungera i praktiken?

Kursen varvar teoripass med reflektioner och gruppövningar. Som kursdeltagare har du möjlighet att ställa frågor och få svar. Du kommer att få en mängd tips, idéer och inspiration att prova på nya arbetssätt. Vi vill att du ska kunna använda dina nya kunskaper redan dagen efter kursen och att det du lär dig kommer att göra skillnad för din undervisning och dina elever.

Kontaktpersoner

Tveka inte att höra av dig till oss om du har frågor.

Kursadministratör

Anna Ljungdahl

Välj kurstillfälle!

DIGITAL KURS, 9 februari 2022
09.00 - 15.30 | 3 350 kr exkl moms
Boka

Din bok har lagts till i varukorgen

Gita Chirez

Kursledare: Gita Chirez

Gita Chireh är lärare i svenska som andraspråk för vuxna och en av våra experter på andraspråksinlärning, digitalisering och distansundervisning, genrepedagogik och bedömning för lärande o.  Oavsett om undervisningen sker fysiskt eller digitalt så hittar hon kreativa, flexibla och konkreta lösningar som utvecklar din didaktik och metodik. Med rätt design redan i planeringen kan alla göra underverk, menar hon. Det går ingen obemärkt förbi att Gita brinner för lärande!
Nöjd! Det gick ju riktigt bra att gå digital kurs också.
Kan även bokas som uppdragsfortbildning

Vill du att kursledaren håller en skräddarsydd kurs speciellt för er på din arbetsplats?
Fyll i en intresseanmälan så kontaktar vi dig.>>