Barn i behov av särskilt stöd

– strategierna och verktygen som fungerar
Barn i behov av särskilt skickliga pedagoger finns på alla förskolor. Kursen ger en teoretisk grund och praktiska kunskaper. Den hjälper dig att hitta strategier som fungerar för alla barn. 

Om kursen

Hur verksamheten är organiserad kan ha betydelse för barn som har svårt att finna sig tillrätta i förskolegruppen. Barn som har svårt att sitta still på samlingen, leka på gården utan att det blir bråk eller ofta blir sittande om inte personalen är där och hjälper till, behöver individuell anpassning. Som personal känner man sig lätt otillräcklig. Men för barn med olika svårigheter kan ett och samma verktyg faktiskt fungera. Utbildningen lär dig att identifiera kritiska situationer och förebygga problem samt ger dig fungerande verktyg.

Målgrupp

Förskollärare, barnskötare, förskolechefer

Innehåll

Hur finner vi de strategier som verkligen hjälper?
Vardagen är full av situationer där barnens förmåga att fungera ihop med andra sätts på prov, t ex vid på- och avklädning, aktiviteter, matsituationen, samling och lek. Utbildningen fokuserar på strategier som fungerar för alla barn och därför kan användas i den vanliga barngruppen. Att stanna upp och analysera situationen tillsammans med arbetslaget brukar vara ett effektivt sätt att komma vidare.

Hur kan vi föra en bra dialog kring svårigheterna?
Det är inte lätt att veta vad som är vad när barnen är små – ofta märker förskolepersonalen barnets svårigheter långt före alla andra. Som personal kan det vara svårt att veta hur man ska prata med föräldrar om dessa problem. Det är lätt att hamna i konflikt då respektive bild av barnet inte stämmer överens. Ett positivt samarbetsklimat är a och o, särskilt när det finns problem. Utbildningen lär dig hur du skapar en bra dialog.

Hur kan små detaljer göra stor skillnad för barnen?
Barn med olika typer av svårigheter kan ha liknande problem i vardagen. Det kan dröja innan barnets svårigheter utreds och under tiden är det viktigt att komma på vad som kan underlätta och förbättra verksamheten på förskolan. Genom att lägga märke till problemskapande såväl som friktionsfria situationer, kan ni i arbetslaget tillsammans identifiera de kritiska situationerna. Till exempel har känsliga barn ofta svårt för övergångar, förändringar eller situationer där de behöver vänta på sin tur. Här kan en tydlig rutin, så att barnet vet vad som kommer att hända, vara en viktig strategi. De små detaljerna löser inte hela problemet men underlättar för både barnet och personalen.

Genomförande

Fortbildningen bygger på teoretisk genomgång, dialog och reflektion samt konkreta verktyg som kan tillämpas i vardagen.

Mål

Du får teoretiska och praktiska kunskaper som gör dig bättre rustad att ta hand om barn med särskilda behov och stötta deras utveckling.

Kontaktpersoner

Tveka inte att höra av dig till oss om du har frågor.

Kursadministratör

Mattias Olsson

Välj kursort!

Stockholm, 18 april 2018
09.00 - 16.30 | 2.950 kr exkl moms
Boka
Malmö, 26 april 2018
09.00 - 16.30 | 2.950 kr exkl moms
Boka
Göteborg, 27 april 2018
09.00 - 16.30 | 2.950 kr exkl moms
Boka
Vi är som mest 30 deltagare per kurs och du får ett kursintyg efter avslutad fortbildning. Lunch och kaffe ingår i priset.