Coachande ledarskap

– för arbetslag med kraft och energi till utveckling

Kursen lär dig:

  • Vad ett coachande ledarskap innebär
  • Att använda coachande verktyg för att stärka utveckling
  • Hur du genomför ett coachande samtal

Om kursen

Vi behöver en kultur av problemlösning i arbetslaget och ett tryggt samarbetsklimat där alla utvecklas och lär av varandra. Att leda kollegor med ett coachande förhållningssätt stöttar i denna utmaning.

Under den här kursdagen kommer du att få verktyg för att frigöra medarbetares potential till utveckling. Ett coachande ledarskap frigör den inre motivationen och hjälper till att undanröja hinder. Coachningen kopplar ihop inneboende kunskap, värderingar, motivation och mål och leder fram till handling. Vi öppnar därmed stora möjligheter att driva utvecklingen framåt.

Innehåll

Vad innebär ett coachande ledarskap?
I ditt arbetslagsledaruppdrag behöver du kunna stötta dina kollegor att göra ett bra arbete, både enskilt och tillsammans. Hur du gör detta påverkar hela vägen fram till måluppfyllelsen. Där ett mer traditionellt ledarskap lätt fastnar i att styra kan det coachande ledarskapet ge kraft och inspiration till utveckling. och ge styrka och växtkraft till både individ och grupp.

Hur använder vi coachande verktyg för att stärka gruppens problemlösning  
Ett coachande förhållningssätt är ett sätt för arbetslagsledaren att låta många perspektiv få vara en del av problemlösningen. Här kan vi tydliggöra förändring ur kollegornas synvinkel. Du stöttar dem i att hitta sitt nuläge och vad som behöver göras eller undersökas för att kunna gå vidare. Under kursen undersöker vi olika frågor som vi kan använda för att öppna upp för fler perspektiv.

Hur genomför du coachande samtal?
När du coachar dina kollegor har du ett specifikt förhållningssätt och samtalsmetodik för att öka deras medvetenhet och ansvar. Som människor är vi mer motiverade att testa nytt eller jobba mot ett mål om vi själva har varit med och utformat detta. Du behöver lyssna efter medarbetarens inneboende kunskap och idéer och utmana. Och du måste avhålla dig från att ge råd, värdera eller peka med hela handen. Det är svårare än det låter. Under kursen får du träna på att lyssna aktivt och att formulera frågor som leder till utforskande, insikt eller handling.

Genomförande

Fortbildningen bygger på teoretisk genomgång, dialog och reflektion samt konkreta verktyg som kan tillämpas i vardagen.

Målgrupp

Rektorer, arbetslagsledare, förstelärare

Kontaktpersoner

Tveka inte att höra av dig till oss om du har frågor.

Välj kursort!

Stockholm, 28 november 2019
09.00 - 16.30 | 3.250 kr exkl. moms
Boka
Vi är som mest 30 deltagare per kurs och du får ett kursintyg efter avslutad fortbildning. Lunch och kaffe ingår i priset.

Medlem i Lärarförbundet? 
Som medlem får du 25% rabatt på våra kurser och konferenser. Maximal rabatt är 1000 kr. Utnyttja erbjudandet genom att göra en individuell anmälan (dvs du behöver fylla i ett eget anmälningsformulär) och ange din rabattkod som du hittar i din medlemsinformation från Lärarförbundet.
Inte medlem ännu? Klicka här >>


Hör fortbildare och deltagare berätta om varför de tycker att Lärarfortbildnings arbetslagsledarutbildning är viktig.